Låt Improfy hjälpa er att leda företaget och öka lönsamheten

Med hjälp av den senaste AI-tekniken tar vi fram en digital verksamhetsplan med åtgärder för att öka lönsamheten. Samtidigt ser vi till att åtgärderna genomförs.

Titta på filmen för att se hur det fungerar

Låt oss hjälpa er att leda företaget och öka lönsamheten

Med hjälp av den senaste AI-tekniken tar vi fram en digital verksamhetsplan med åtgärder för att öka lönsamheten, samtidigt ser vi till att åtgärderna genomförs.

Pris från 2 950:- /månaden

För företag 0-50 anställda

85 företagare kan inte ha fel

85

Rekommendationer

500+

Projekt

35 000

Användare

Varför välja Improfy?

Vi tar ert företag till nya höjder och ökad lönsamhet

Webbprogram för att leda företaget

Ni får ett AI-baserat webbprogram för att leda företaget och samtidigt öka lönsamheten tillsammans med ert team.

Ökad försäljning & nöjdare kunder

Ni får konkreta strategier och åtgärder för att öka försäljningen och förbättra kundrelationerna.

Erfaren coach som hjälper er

Ni får stöd av en erfaren coach som hjälper er att uppnå företagets fulla potential och öka lönsamheten.

Motiverade och effektiva medarbetare

Ni får mer motiverade medarbetare som jobbar effektivare och levererar överlägsna resultat i sina arbetsuppgifter.

Ni får allt ni behöver för att leda företaget och öka lönsamheten

Ni får en digital verksamhetsplan för att leda företaget tillsammans med alla era medarbetare.

N

Vision

N

Strategi

N

Finansiell analys

N

Kundenkät

N

Mål

N

Åtgärder

N
SWOT-analys
N

Medarbetarenkät

Med hjälp av den senaste AI-tekniken identifierar och genomför ni också åtgärder för att öka företagets lönsamhet.

AI-Analys

Verksamhetsanalys

Tillsammans med coachen genomför ledningen en nulägesanalys av hela företaget med hjälp av den senaste AI-tekniken. Ni genomför också en komplett kund- och medarbetarenkät. Samtidigt identifierar ni konkreta åtgärder för att öka lönsamheten. Åtgärderna bygger på ledningens visioner, medarbetarnas insikter, kundernas feedback och konkreta förslag från Chat GPT 4.0, vilket säkrar er konkurrenskraft och framgång.

Rapport

Digital verksamhetsplan

Sedan tar coachen fram en digital verksamhetsplan som ni använder för att leda företaget på ett enkelt och strukturerat sätt. Verksamhetsplanen innehåller en vision, strategi och konkreta åtgärder för att öka försäljningen, reducera kostnaderna, motivera medarbetarna och förbättra kundrelationerna. Åtgärderna kopplas via vår integration till ert bokföringsprogram och ni får en ny resultaträkning som visar exakt hur mycket lönsamheten kommer öka när alla åtgärder genomförts.

Implementera

Ser till att åtgärderna genomförs

Tillsammans med medarbetarna genomför ni åtgärderna. Varje ansvarsperson får upp sina egna åtgärder, med detaljerade handlingsplaner, direkt i Outlook, vilket gör verksamhetsutveckling till en naturlig del av det dagliga arbetet. Coachen levererar regelbundna statusrapporter som ger ledningen insikter om framstegen och utförandet av alla åtgärder. Detta säkerställer att varje åtgärd implementeras effektivt och enligt plan.

Samarbete med Sveriges största programföretag

Samtliga åtgärder är integrerade med ert bokföringsprogram och programmet genererar en resultatprognos som visar hur mycket ert resultat kommer förbättras efter att ni har genomfört åtgärderna.

Så här enkelt är det att leda och utveckla företaget med Improfy

Prova Improfy helt gratis i 30 dagar

Tillsammans med coachen genomför ni helt kostnadsfritt en AI-baserad verksamhetsanalys av alla viktiga delar av företaget.

Genom att skicka formuläret godkänner du vår hantering av personupggifter

Framgångsrika företagsledare hjälper er att lyckas!

Tobias Pernvik

Fd. företagskonsult
Ernst & Young
London – New York

Johan Kylfält

Grundare och Krögare
Restaurangkoncern
37 anställda

Jan Andersson

Grundare & VD
Handelsföretag
75 anställda

Marcus Nordvall

Grundare & VD
Dentalföretag
145 anställda

Kunderna Älskar Att Jobba med Improfy

Per Davidson

VD BMG TRADA AB

”Improfys program har hjälpt oss väldigt mycket. Jag rekommenderar att man kontaktar Improfy för att tillsammans med dem formulera sin vision och komma fram till rätt strategi och åtgärder.”

Gustav Engström

BONSAI AB

”Vi hade ingen genomarbetad struktur, de flesta högg i där det behövdes. Med Improfys program satte vi en vision, strategi och fick feedback från medarbetare och kunder. Jag rekommenderar Improfys program.”

Patrik Robertsson

VD BRYNTSTÅLET AB

”Vi insåg hur ostrukturerade och slarviga vi var på att ta hand om oss själva och vår personal. Vi behövde göra något för att strukturera oss och fick möjlighet att använda Improfys program vilket jag varmt rekommenderar.”

Projektplan

Tack vare vårt AI-baserade webbprogram och erfarna coacher kan vi vara med på hela resan – från att ta fram er verksamhetsplan och identifiera åtgärderna till att säkerställa att åtgärderna blir genomförda.

Månad 1

Företagsanalys

AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Konkurrensanalys

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Månad 2

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Månad 3-5

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Månad 6

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt – alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt – alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbete uppföljning kunder

AI företagsanalys

Köp din programlicens eller konsulttjänst

Samtliga steg i projektplanen ingår i priset oavsett storlek på företaget. Första månaden är alltid gratis.

Programlicens
0-25 Anställda

1 950 SEK / mån

Företagsanalys

AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Konkurrensanalys

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbete uppföljning kunder

AI företagsanalys

Programlicens
25-50 Anställda

2 950 SEK / mån

Företagsanalys

AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Konkurrensanalys

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbete uppföljning kunder

AI företagsanalys

Konsulttjänst

10-20 Anställda

6 850 SEK / mån

Företagsanalys

AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Konkurrensanalys

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbete uppföljning kunder

AI företagsanalys

Konsulttjänst
20-50 Anställda

9 850 SEK / mån

Företagsanalys

AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Konkurrensanalys

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbete uppföljning kunder

AI företagsanalys

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Om vi misslyckas att leverera enligt våra löften behöver du inte betala.

Resultatgaranti

Vi garanterar att ni identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% ökad lönsamhet.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.