Management Consulting Software

Medarbetarundersökning online, via SMS eller telefon

Webbprogram till företag i alla branscher med 50 - 500 anställda

Programlicens inkl. coach 3 250 kr/månad

Så här fungerar det

Filmen visar på 90 sekunder hur ni använder programmet och genomför en komplett medarbetarundersökning online, via SMS eller telefon.

N

Först genomför ni medarbetarundersökningen

N

Sedan hittar ni åtgärder för att öka motivationen

N

Coachen säkerställer att alla åtgärder genomförs

Medarbetarnas Idéer

Åtgärderna bygger på tips och idéer från alla medarbetarna.

Harvard Business Review

Åtgärderna bygger på koncept från Harvard Business Review

Managementmodeller

Åtgärderna bygger på beprövade managementmodeller

Starta nu – helt kostnadsfritt

Helt kostnadsfritt gör vi en komplett medarbetarundersökning och identifierar åtgärder för att öka trivseln. Därefter kan ni själva välja att använda Improfys webbprogram för att genomföra åtgärderna.

Hantering av personuppgifter

N

Projektcoach ingår

Projektcoach jobbar 20 veckor tillsammans med er (t.o.m.31/6)

N

Tidsgaranti 8 timmar

Under vecka 1-3 ägnar ni endast 8 timmar av er tid åt programmet.

N

Resultatgaranti 15%

Ni identifierar åtgärder som leder minst 15% ökad motivation.

Företag som väljer Improfy

Ni får allt ni behöver för att göra en medarbetarundersökning och förbättra motivationen

Medarbetarundersökning

Ni får en medarbetarundersökning som görs online eller via mobil. Frågorna anpassas helt till ert behov.

Nöjd-Medarbetar-Index

Ni får ett Nöjd-Medarbetar-Index som jämförs med andra företag inom er bransch.

Åtgärdsportfölj

Ni får konkreta åtgärder för att öka motivationen och därigenom förbättra produktiviteten. Åtgärderna är kopplade till tydliga mål, handlingsplaner och lämpliga ansvarspersoner.

Ökad motivation

Ni får en tydlig bild som visar hur mycket motivationen kommer att förbättras efter att alla åtgärder genomförts. Ni får också en budget som visar investeringen som behövs för att genomföra alla åtgärder.

Projektplan steg för steg

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna. 

Er arbetstid 2 timmar. 

Medarbetarenkät

Medarbetarna genomför en undersökning som visar hur nöjda de är med: arbetsuppgifter, arbetsmiljö, utbildningar, närmaste chef m.m. Samtidigt förmedlar alla medarbetarna tips och idéer på hur motivationen och därigenom produktiviteten kan förbättras.

Er arbetstid: 0 timmar, varje medarbetare 15 min.

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller:

⇒ Nöjd-Medarbetar-Index
⇒ Sektionsresultat
⇒ Frågeranking
⇒ Fokusområden
⇒ Prioriteringsmatrix
⇒ Kommentarlista
⇒ Åtgärdsportfölj
⇒ Handlingsplaner

Er arbetstid: 2 timmar.

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Vecka 1

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna.

Er arbetstid 2 timmar. 

Vecka 2

Medarbetarenkät

Medarbetarna genomför en undersökning som visar hur nöjda de är med: arbetsuppgifter, arbetsmiljö, utbildningar, närmaste chef m.m. Samtidigt förmedlar alla medarbetarna tips och idéer på hur motivationen och därigenom produktiviteten kan förbättras.

Er arbetstid: 0 timmar, varje medarbetare 15 min.

Vecka 3

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller:

⇒ Nöjd-Medarbetar-Index
⇒ Sektionsresultat
⇒ Frågeranking
⇒ Fokusområden 
⇒ Prioriteringsmatrix 
⇒ Kommentarlista  
⇒ Åtgärdsportfölj
⇒ Handlingsplaner

Er arbetstid 2 timmar.

Vecka 4 till 20

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Projektcoachen projektleder genomförandet.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Licens & coach

Pris: 3 250 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 19 500 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys onlineprogram och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer om programmet

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field