Kostnadsreducering

Webbprogram för medelstora företag med 50 – 500 anställda

Vill ni också reducera företagets fasta och rörliga kostnader 15%?

Med Improfys program och en erfaren projektcoach genomför ni en kostnadsanalys och identifierar konkreta besparingsåtgärder. Samtidigt genomför ni alla besparingsåtgärder. Ni ägnar 8 timmar av er tid till projektet, resten gör coachen.

Pris: 3 250 kr per månad inkl. projektcoach.

Filmen visar hur det går till!

Vill ni också reducera kostnaderna med 10%?

N

Webbprogram och erfaren projektcoach

N

Tidsgaranti & resultatgaranti

N

Filmen visar snabbt hur det går till

Prova programmet gratis i 30 dagar

Hantering av personuppgifter

Så Här går det till att

Reducera kostnaderna med 10%

Med Improfys program och en erfaren projektcoach genomför ni en kostnadsanalys och identifierar konkreta besparingsåtgärder. Samtidigt genomför ni alla besparingsåtgärder. Ni ägnar 8 timmar av er tid åt projektet, resten gör coachen.

Projektcoach

När ni köper en 6-månaders licens ingår en projektcoach som jobbar 20 veckor tillsammans med er (gäller t.o.m. 31 december 2021).

Tidsgaranti

Vi vet att din tid är värdefull och ofta knapp. Därför garanterar vi att ni under vecka 1-3 bara ägnar totalt 8 timmar åt programmet (se nedan).

Resultatgaranti

Efter att ha genomfört över 500 liknande projekt kan vi garantera att ni kommer identifiera åtgärder som leder till 10% minskade kostnader.

Projektstart - vecka 1

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till medarbetarna.

Er arbetstid: 2 timmar.

Kostnadsanalys - vecka 2

Ledningen och alla medarbetarna genomför en kostnadsanalys och sätter betyg på hur bra man kontrollerar kostnaderna på avdelningarna. Samtidigt förmedlar ledningen och alla medarbetarna tips och idéer på hur man kan reducera alla fasta och rörliga kostnader.

Ledningen väljer också besparingsåtgärder från Improfys åtgärdsdatabas, besparingskoncept från Harvard Business Review och traditionella besparingsmodeller.

Er arbetstid: 0 timmar (endast medarbetarna)

Projektrapport - vecka 3

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller en tydlig beskrivning av hur bra man kontrollerar kostnaderna på alla avdelningar inom hela företaget. Här visas också var åtgärder bör genomföras.

Åtgärdsportfölj med prioriterade åtgärder som visar hur fasta och rörliga kostnader kan reduceras. Åtgärder är kopplade till tydliga mål, handlingsplaner, ansvarspersoner och investeringsbudget.

Er arbetstid 2 timmar

Genomföra - vecka 4-20

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Så här går det till … 

Filmen visar hur ett företag med 250 medarbetare genomför ett projekt på 8 timmar.

Hör gärna av dig!

Populär!

Licens + coach

3 250 kr /månad

  • För att säkerställa att alla åtgärder blir genomförda jobbar coachen med er under 6 månader till en total licensavgift av 19 500 kr.
  • Nöjd-kund-garanti
    Licensavgiften faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Konsulttjänst

38 500 kr (6 månader)

  • Våra konsulter genomför hela projektet under 6 månader.
  • Detta innebär att ni inte lägger någon tid på projektet utan konsulten gör alla delar.
  • Nöjd-kund-garanti
    Kostnaden faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Byrålicens

15% licensavgift

Är du konsult och vill använda Improfys program för att utveckla dina klienter? Då betalar du endast 15% av ett projekt i licenskostnad till Improfy efter att du avslutat projektet.

Det tillkommer även en startavgift beroende på hur många användare som ska ha tillgång till Improfys program. Startavgiften innefattar även säljmaterial och utbildning.

* Alla priser anges exklusive moms

Licens + Coach

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Konsulttjänst

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Byrålicens

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field