Ta kontroll över kostnaderna med den senaste AI-tekniken och vår experthjälp!

Med hjälp av den senaste AI-tekniken och en erfaren coach genomför ni en kostnadsanalys och identifierar åtgärder för att reducera företagets kostnader. Improfy säkerställer att åtgärderna genomförs. 

Pris från 4 950 SEK / månad.
Företag med 50 – 500 anställda.

Titta på filmen för att se hur det fungerar

Ta kontroll över kostnaderna med den senaste AI-tekniken och vår experthjälp!

Med hjälp av den senaste AI-tekniken och en erfaren coach genomför ni en kostnadsanalys och identifierar åtgärder för att reducera företagets kostnader. Improfy säkerställer att åtgärderna genomförs.

Pris från 4 950 kr/månad

För företag 50-500 anställda

85 företagare kan inte ha fel

35 000

Användare

85

Rekommendationer

500+

Projekt

Varför välja Improfy?

Vi tar kostnadsreducering till nästa nivå med vår AI-drivna plattform.

Reducera företagets kostnader

Ni får ett AI-baserat webbprogram för att reducera företagets kostnader tillsammans med medarbetarna.

AI-baserad kostnadsanalys

Ledningen och alla medarbetarna gör en AI-baserad kostnadsanalys av hela företaget.    

Expertcoach vid er sida

Ni får stöd av en erfaren coach som hjälper er att trimma kostnaderna och genomföra åtgärderna.

Besparingsåtgärder som genomförs

Ni får åtgärder för att reducera kostnaderna med detaljerade handlingsplaner direkt till Outlook.

Samarbete med Sveriges största programföretag

Samtliga åtgärder integreras med ert bokföringsprogram och programmet genererar en resultatprognos som visar hur mycket ert resultat kommer förbättras efter att ni har genomfört åtgärderna.

Ni får allt ni behöver för att reducera företagets kostnader med stöd av den senaste AI-tekniken och en erfaren coach. 

AI-Analys

Kostnadsanalys av hela företaget

Ledningen och medarbetarna genomför en digital kostnadsanalys och förmedlar tips och idéer om hur kostnaderna kan reduceras. Ledningen väljer också besparingsåtgärder från Improfys åtgärdsdatabas. Chat GPT-4 analyserar resultatet av kostnadsanalysen och rekommenderar ytterligare åtgärder för att reducera kostnaderna.

Rapport

Kostnadsstatus & besparingsåtgärder

Därefter presenterar coachen resultatet av kostnadsanalysen och visar hur bra ni kontrollerar kostnaderna på varje avdelning. Coachen presenterar också prioriterade åtgärder som visar hur ni kan reducera kostnaderna på varje avdelning. Åtgärderna bygger på tips och idéer från ledningen, medarbetarna, Improfys åtgärdsdatabas och Chat GPT-4. Åtgärderna kopplas via vår integration till ert bokföringsprogram och ni får en ny resultaträkning som visar hur mycket lönsamheten kommer att öka när alla åtgärder genomförts.

Genomföra

Ser till att åtgärderna genomförs

Tillsammans med medarbetarna genomför ni åtgärderna. Varje ansvarsperson på företaget får upp sina egna åtgärder, med detaljerade handlingsplaner, direkt i Outlook och på så sätt gör vi kostnadsreducering till en naturlig del av det dagliga arbetet. Coachen tar fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortskrider och säkerställer att inga värdefulla åtgärder ”rinner ut i sanden”.

Vår VD visar hur enkelt det är att reducera kostnaderna med AI-programmet och erfarna konsulter.

Prova helt gratis i 30 dagar

Ledningen och medarbetarna genomför tillsammans med coachen helt kostnadsfritt en AI-baserad kostnadsanalys av hela företaget och identifierar samtidigt åtgärder för att reducera kostnaderna. 

Genom att skicka formuläret godkänner du vår hantering av personupggifter

Artificiell intelligens (AI)

Programmet har en unik kunskapsdatabas med 301 åtgärder för att reducera kostnaderna

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Ledning 25

^

Produktion 32

^

Inköp 33

^

HR 33

^

Försäljning 25

^

IT 34

^

Tips från coach 10

^

HBR 10

^

Managementmodeller 9

^

Administrering 32

AI - Chat GPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur AI kan hjälpa er att reducera företagets kostnader. Nu behöver ni inte fundera mer.

Programmet hämtar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan reducera kostnaderna på alla olika avdelningar och även konkreta åtgärder för hur just ert företag kan reducera kostnaderna baserat på resultatet av er kostnadsanalys.

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Företaget över lag 30

^

Ledning 25

^

Produktion 32

^

Inköp 33

^

HR 33

^

Försäljning 25

^

IT 34

^

Personligen 27

^

** Oscepcifierat** 1

^

Tips från coach 10

^

HBR 10

^

Managementmodeller 9

^

Administrering 32

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

AI - Chat GPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur AI kan hjälpa er att reducera företagets kostnader. Nu behöver ni inte fundera mer. Programmet hämtar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan reducera kostnaderna på alla olika avdelningar och även konkreta åtgärder för hur just ert företag kan reducera kostnaderna baserat på resultatet av er kostnadsanalys.

Kunderna Älskar att arbeta med Improfy

Magnus Bengtsson

Plannja AB, Luleå
Omsättning: 923 MKR
Anställda: 253

”Vi har genomfört en omfattande kundundersökning med Improfy på flera olika språk. Vi har haft ett bra samarbete med perfekt kommunikation. Processen har varit mycket tillfredställande, från start till slut. Vi är mycket nöjda med pris, kvalité, åtgärdsportfölj och resultat.”

Emily Sjöö

ESBE AB
320 MKR
Anställda: 211

Vi på ESBE har tillsammans med Improfy genomfört ett online-projekt som hållit mycket hög kvalité. Arbetet har varit roligt och inspirerande då vi har fått lära oss mycket om våra kunder och deras tankar genom undersökningen. Improfy har visat ett stort engagemang, god service och mycket bra projektledning

Jan Kjellberg

NetRelations AB, Göteborg
Omsättning: 22 MKR
Anställda: 25

“Vi önskade en liten tidsmarginal för projektet och Improfy levererade ändå ett resultat med högsta kvalitet.  Improfy har jobbat flexibelt, professionellt och vi är nöjda med projektet. Vi kan varmt rekommendera Improfy!”

Projektplan

Tack vare vårt AI-baserade webbprogram och erfarna coacher kan vi vara med på hela resan – från att identifiera just era åtgärder till att säkerställa att åtgärderna blir genomförda.

Månad 1

Kostnadsanalys

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Månad 2

Projektrapport

Kostnadskontroll

Avdelningsstatus

Besparingsåtgärder

Handlingsplaner

Resultaträkning

Månad 3-5

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Månad 6

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

Priser

Samtliga steg i projektplanen ingår i priset oavsett storlek på företaget. Första månaden är alltid gratis.

25-50 Anställda

6 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 41 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Kostnadsanalys

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Kostnadskontroll

Avdelningsstatus

Besparingsåtgärder

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

51-100 Anställda

7 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 47 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Kostnadsanalys

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Kostnadskontroll

Avdelningsstatus

Besparingsåtgärder

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

101-250 Anställda

8 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 53 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Kostnadsanalys

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Kostnadskontroll

Avdelningsstatus

Besparingsåtgärder

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

250-500 Anställda

Enligt offert

Priset anpassas efter antal anställda och behov

Kostnadsanalys

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Kostnadskontroll

Avdelningsstatus

Besparingsåtgärder

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning:
Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Om vi misslyckas att leverera enligt våra löften behöver ni inte betala. 

Resultatgaranti

Vi garanterar att vi identifierar åtgärder som ska leda till minst 10% reducerade kostnader.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.