Management Consulting Software

Webbprogram som företagsledare använder för att reducera kostnaderna

Företag i alla branscher med 50 - 500 anställda

Programlicens inkl. coach 3 250 kr/månad

Så här fungerar det

Filmen visar på 90 sekunder hur ni använder programmet för att reducera företagets kostnader med minst 10%.

N

Först gör ni en kostnadsanalys

N

Sedan identifierar ni besparingsåtgärder

N

Coachen säkerställer att alla åtgärder genomförs

Medarbetarnas Idéer

Åtgärderna bygger på tips och idéer från alla medarbetarna.

Harvard Business Review

Åtgärderna bygger på koncept från Harvard Business Review

Managementmodeller

Åtgärderna bygger på beprövade managementmodeller

Starta nu – helt kostnadsfritt

Helt kostnadsfritt gör vi en kostnadsanalys och identifierar besparingsåtgärder. Därefter kan ni själva välja att använda Improfys webbprogram för att genomföra åtgärderna. Lämna er e-post så återkommer vi och berättar mer.

Hantering av personuppgifter

N

Projektcoach ingår

Projektcoach jobbar 20 veckor tillsammans med er (t.o.m.31/6)

N

Tidsgaranti 8 timmar

Under vecka 1-3 ägnar ni endast 8 timmar av er tid åt programmet.

N

Resultatgaranti 15%

Ni identifierar åtgärder som leder till minst 10% minskade kostnader.

Företag som väljer Improfy

Ni får allt ni behöver för att analysera och reducera kostnaderna tillsammans med medarbetarna.

Kostnadsanalys

Ni genomför en kostnadsanalys och tar reda på hur bra kostnaderna kontrolleras på varje avdelning. Samtidigt förmedlar medarbetarna och ledningen tips och idéer på hur kostnaderna kan reduceras.

Kostnadsstatus

Ni får en rapport som visar hur bra kostnaderna kontrolleras på varje avdelning. Resultatet jämförs med andra företag och företag inom er bransch. Rapporten visar också var åtgärder bör sättas in.

Besparingsåtgärder

Ni får besparingsåtgärder med handlingsplaner för att direkt reducera företagets fasta och rörliga kostnader. Åtgärderna innehåller även mål, start och slutdatum samt ansvarsperson.

Kostnadsbesparing

Ni får en översikt som visar hur mycket kostnaderna på varje avdelning och inom varje kostnadskonto kommer att reduceras efter att alla åtgärder genomförts. Ni får även in kostnadsbudget.

Ni får projektledning och rådgivning av framgångsrika företagsledare och konsulter

Tobias är en av Improfys 20 konsulter och företagsledare som ger er rådgivning om hur ni kan utveckla ert företag. Tobias arbetade tidigare som managementkonsult för Ernst & Young i London. Han grundade sedan Improfy och har nu utfört fler än 500 projekt online för små, medelstora och stora företag i Sverige och andra länder.

Så här går det till

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna. 

Er arbetstid: 2 timmar.

Kostnadsanalys

Ledningen och alla medarbetarna genomför en kostnadsanalys och sätter betyg på hur bra man kontrollerar kostnaderna på avdelningarna. Samtidigt förmedlar ledningen och alla medarbetarna tips och idéer på hur man kan reducera alla fasta och rörliga kostnader.

Er arbetstid: 15 min. per medarbetare

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller en tydlig beskrivning av hur bra man kontrollerar kostnaderna på alla avdelningar inom hela företaget. Rapporten innehåller också en åtgärdsportfölj med prioriterade åtgärder som visar hur mycket alla fasta och rörliga kostnader kan reduceras. 

Er arbetstid 2 timmar

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Vecka 1

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna.

Er arbetstid: 2 timmar.

Vecka 2

Kostnadsanalys

Ledningen och alla medarbetarna genomför en kostnadsanalys och sätter betyg på hur bra man kontrollerar kostnaderna på avdelningarna. Samtidigt förmedlar ledningen och alla medarbetarna tips och idéer på hur man kan reducera alla fasta och rörliga kostnader.

Er arbetstid: 15 min. per medarbetare

Vecka 3

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller en tydlig beskrivning av hur bra man kontrollerar kostnaderna på alla avdelningar inom hela företaget. Rapporten innehåller också en åtgärdsportfölj med prioriterade åtgärder som visar hur mycket alla fasta och rörliga kostnader kan reduceras. 

Er arbetstid 2 timmar

Vecka 4 till 20

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Licens & coach

Pris: 3 250 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 19 500 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys onlineprogram och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer om programmet

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field