Vill ni styra och leda företaget med en smartare version av det gamla Balanced Scorecard?

Passar företag i alla branscher med 500 - 50 000 anställda

Pris enligt offert

All detta ingår

N

Webbprogram med projektcoach

N

Er arbetstid endast 40 timmar

N

Filmen visar på 90 sekunder hur det går till

Prova programmet gratis i 30 dagar

Hantering av personuppgifter

Så här går det till

Med hjälp av Improfys program och en projektcoach implementerar ni ett mycket effektivt ledningsverktyg. Improfys ledningsverktyg är unikt på många sätt. En viktig fördel är att ni med hjälp av programmet genererar en skräddarsydd åtgärdsportfölj med konkreta åtgärder och handlingsplaner för att utveckla ert företag.

One-stop-smart-survey,
sparar er tid och mycket pengar.

Som en del av implementeringen av vårt verktyg får ni hjälp att genomföra en verksamhetsanalys som innehåller 5 olika analyser: processanalys, kostnadsanalys, försäljningsanalys, medarbetarundersökning och en kundundersökning. Allt detta i en och samma “smart-enkät” som går ut till alla medarbetarna redan andra veckan (se nedan).

Projektcoach

När ni köper en 6-månaders licens ingår en projektcoach som jobbar 20 veckor tillsammans med er (gäller t.o.m. 30 juni 2022).

Tidsgaranti

Vi vet att din tid är värdefull och ofta knapp. Därför garanterar vi att ni under vecka 1-4 bara ägnar ca 40 timmar av er tid (se nedan).

Resultatgaranti

Efter att ha genomfört över 500 liknande projekt kan vi garantera att ni kommer identifiera åtgärder som leder till ökad lönsamhet. 

Projektstart - vecka 1

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till medarbetarna och kunderna.

Er arbetstid 16 timmar.

Processanalys - vecka 2

Vi börjar med att kartlägga alla processer och tar reda på hur effektiva processerna är. Samtidigt förmedlar medarbetarna konkreta tips på vad man kan göra för att jobba smartare och på så sätt effektivisera processerna. 

Arbetstid: ca 2 min. per medarbetare

IMPROFY One-stop-smart-survey

Kostnadsanalys - vecka 2

Vi tar reda på hur bra kostnaderna kontrolleras på alla avdelningar inom hela företaget. Samtidigt förmedlar medarbetarna konkreta tips på vad man kan göra för att reducera kostnader. 

Arbetstid: ca 2 min. per medarbetare

IMPROFY One-stop-smart-survey

Försäljningsanalys - vecka 2

Vi tar reda på hur försäljningen fungerar på alla kontor i alla länder. Samtidigt förmedlar alla säljarna konkreta tips på vad man kan göra för att öka försäljningen och förbättra kundrelationerna. 

Arbetstid: ca 2 min. per medarbetare/säljteam

IMPROFY One-stop-smart-survey

Medarbetaranalys - vecka 2

Medarbetarna genomför en undersökning som visar hur nöjda de är med: arbetsuppgifter, arbetsmiljö, utbildningar, närmaste chef m.m. Samtidigt förmedlar alla medarbetarna tips och idéer på hur motivationen och därigenom produktiviteten kan förbättras.

Arbetstid: ca 10 min. per medarbetare

IMPROFY One-stop-smart-survey

Kundundersökning - vecka 2

Kunderna genomför en undersökning som visar hur nöjda de är med: produkterna/tjänsterna, service, säljteam, leveranser, reklamationer m.m. Samtidigt identifieras åtgärder för att förbättra kundrelationerna och öka försäljningen.

Arbetstid: ca 10 min. per kund

IMPROFY One-stop-smart-survey

Balanced Scorecard - vecka 3

Projektcoachen tar fram olika index som visar aktuell status på alla viktiga delar inom företaget:

– Processindex
– Kostnadsindex
– Försäljningsindex
– Medarbetarindex
– Kundindex

Samtidigt tar projektcoachen fram en åtgärdsportfölj med åtgärder för att effektivisera processerna, reducera kostnaderna, öka försäljningen, höja motivationen och förbättra kundrelationerna.

Arbetstid: ca 16 timmar 

Genomföra - vecka 4-20

Tillsammans med medarbetarna genomför ni alla åtgärder. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Projektcoachen mäter också effekten av alla pågående åtgärder och justerar genomförandet för att uppnå ett optimalt resultat av varje åtgärd.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Hör gärna av dig!

Populär!

Licens + coach

Enligt offert

  • För att säkerställa att alla åtgärder
    blir genomförda jobbar coachen med er under 6 månader.
  • Nöjd-kund-garanti
    Licensavgiften faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Konsulttjänst

Enligt offert

  • Våra konsulter genomför hela projektet under 6 månader. Detta innebär att ni inte lägger någon tid på projektet utan konsulten gör alla delar.
  • Nöjd-kund-garanti
    Kostnaden faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Byrålicens

15% licensavgift

Är du konsult och vill använda Improfys program för att utveckla dina klienter? Då betalar du endast 15% av ett projekt i licenskostnad till Improfy efter att du avslutat projektet.

Det tillkommer även en startavgift beroende på hur många användare som ska ha tillgång till Improfys program. Startavgiften innefattar även säljmaterial och utbildning. Kontakta oss för mer information.

* Alla priser anges exklusive moms

Licens + Coach

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Konsulttjänst

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Byrålicens

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field