Management Consulting Software

Vill ni också förbättra kundrelationerna med 15%?

Webbprogram för företag i alla branscher med 50 - 500 anställda

Programlicens inkl. coach 3 250 kr/månad

Så här enkelt är det

Filmen visar på 90 sekunder hur ni använder programmet och genomför en komplett kundundersökning online, via SMS eller telefon

N

Först genomför ni kundundersökningen

N

Sedan hittar ni åtgärder för att förbättra relationerna

N

Coachen säkerställer att alla åtgärder genomförs

Kundernas Idéer

Åtgärderna bygger på tips och idéer från alla kunder.

Harvard Business Review

Åtgärderna bygger på koncept från Harvard Business Review

Managementmodeller

Åtgärderna bygger på beprövade managementmodeller

Starta nu – helt kostnadsfritt

Helt kostnadsfritt gör vi en komplett kundundersökning och identifierar åtgärder för att förbättra kundrelationerna. Därefter kan ni själva välja att använda Improfys webbprogram för att genomföra åtgärderna.

Hantering av personuppgifter

N

Projektcoach ingår

Projektcoach jobbar 20 veckor tillsammans med er (t.o.m.31/6)

N

Tidsgaranti 8 timmar

Under vecka 1-3 ägnar ni endast 8 timmar av er tid åt programmet.

N

Resultatgaranti 15%

Ni identifierar åtgärder som leder till 15% bättre kundrelationer.

Företag som väljer Improfy

Ni får en kundundersökning och åtgärder för att förbättra kundrelationerna

Kundundersökning

Ni får en kundundersökning som görs online eller via mobil. Frågorna anpassas helt till ert behov.

Nöjd-Kund-Index

Ni får ett Nöjd-Kund-Index som jämförs med andra företag inom er bransch.

Åtgärdsportfölj

Ni får konkreta åtgärder för att förbättra kundrelationerna vilka leder till ökad försäljning. Åtgärderna är kopplade till tydliga mål, handlingsplaner och lämpliga ansvarspersoner.

Bättre kundrelationer

Ni får en tydlig bild som visar hur mycket kundrelationerna kommer att förbättras efter att alla åtgärder genomförts. Ni får också en budget som visar investeringen som behövs för att genomföra alla åtgärder.

Projektplan steg för steg

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni gör är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till kunderna.

Er arbetstid 2 timmar

Kundundersökning

Ledningen och alla medarbetarna genomför en kostnadsanalys och sätter betyg på hur bra man kontrollerar kostnaderna på avdelningarna. Samtidigt förmedlar ledningen och alla medarbetarna tips och idéer på hur man kan reducera alla fasta och rörliga kostnader.

Ledningen väljer också besparingsåtgärder från Improfys åtgärdsdatabas, besparingskoncept från Harvard Business Review och traditionella besparingsmodeller.

Er arbetstid: 0 timmar (endast medarbetarna)

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller:

– Nöjd-Kund-Index
– Sektionsresultat
– Frågeranking
– Åtgärdsportfölj
– Prioriteringsmatrix
– Kundranking

Alla kontorschefer får också egna inloggningar så att de kan se resultatet för sina kontor.

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Vecka 1

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni gör är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till kunderna.

Er arbetstid 2 timmar

Vecka 2

Kundundersökning

Kunderna genomför en undersökning som visar hur nöjda de är med: produkterna/tjänsterna, service, säljteam, leveranser, reklamationer m.m. Samtidigt identifieras åtgärder för att förbättra kundrelationerna och öka försäljningen.

Er arbetstid 0 timmar, kunderna 10 min.  

Vecka 3

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller:

– Nöjd-Kund-Index
– Sektionsresultat
– Frågeranking
– Åtgärdsportfölj
– Prioriteringsmatrix
– Kundranking

Alla kontorschefer får också egna inloggningar så att de kan se resultatet för sina kontor.

Er arbetstid 2 timmar

Vecka 4 till 20

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med säljteamet. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper.  Projektcoachen projektleder genomförandet.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Licens & coach

Pris: 3 250 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 19 500 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys onlineprogram och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer om programmet

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field