Kundundersökning

Webbprogram för medelstora företag med 50 – 500 anställda

Vill ni också genomföra en kundundersökning och förbättra kundrelationerna 15%?

Med Improfys program och en projektcoach genomför ni en kundnöjdhetsundersökning och identifierar åtgärder som kommer att förbättra kundrelationerna. Samtidigt genomförs alla åtgärder. Ni ägnar 4 timmar av er tid till projektet, resten gör coachen.

Pris: 3 250 kr per månad inkl. projektcoach.

Filmen visar hur det går till. 

Vill ni genomföra en kundenkät och förbättra kundrelationerna 15%?

N

Webbprogram och erfaren projektcoach

N

Tidsgaranti & resultatgaranti

N

Filmen visar snabbt hur det går till

Prova programmet gratis i 30 dagar

Hantering av personuppgifter

Så Här går det till att

Förbättra kundrelationerna med 15%

Med Improfys program och en projektcoach genomför ni en kundundersökning och identifierar åtgärder för att förbättra kundrelationerna och öka försäljningen. Samtidigt genomför ni alla åtgärder. Ni ägnar 8 timmar av er tid åt projektet, resten gör coachen.

Projektcoach

När ni köper en 6-månaders licens ingår en projektcoach som jobbar 20 veckor tillsammans med er (gäller t.o.m. 31 december 2021).

Tidsgaranti

Vi vet att din tid är värdefull och ofta knapp. Därför garanterar vi att ni under vecka 1-3 bara ägnar totalt 8 timmar åt programmet (se nedan).

Resultatgaranti

Efter att ha genomfört över 500 liknande projekt kan vi garantera att ni kommer identifiera åtgärder som ger 15% bättre kundrelationer.

Projektstart - vecka 1

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni gör är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till kunderna.

Er arbetstid 2 timmar

Kundundersökning - vecka 2

Kunderna genomför en undersökning som visar hur nöjda de är med: produkterna/tjänsterna, service, säljteam, leveranser, reklamationer m.m. Samtidigt identifieras åtgärder för att förbättra kundrelationerna och öka försäljningen.

Er arbetstid 0 timmar, kunderna 10 min.  

Projektrapport - vecka 3

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller:

– Nöjd-Kund-Index
– Sektionsresultat
– Frågeranking
– Åtgärdsportfölj
– Prioriteringsmatrix
– Kundranking

Alla kontorschefer får också egna inloggningar så att de kan se resultatet för sina kontor.

Er arbetstid 2 timmar

Genomföra - vecka 4-20

Åtgärderna genomförs tillsammans med säljteamet. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper.  Projektcoachen projektleder genomförandet.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Så här går det till …

Filmen visar hur ett företag med  2500 kunder genomför ett projekt på 8 timmar.

Hör gärna av dig!

Populär!

Programlicens + coach

3 250 kr /månad

  • För att säkerställa att alla åtgärder blir genomförda jobbar coachen med er under 6 månader till en total licensavgift av 19 500 kr.
  • Nöjd-kund-garanti
    Licensavgiften faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Konsulttjänst

38 500 kr (6 månader)

  • Våra konsulter genomför hela projektet under 6 månader.
  • Detta innebär att ni inte lägger någon tid på projektet utan konsulten gör alla delar.
  • Nöjd-kund-garanti
    Kostnaden faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Byrålicens

15% licensavgift

Är du konsult och vill använda Improfys program för att utveckla dina klienter? Då betalar du endast 15% av ett projekt i licenskostnad till Improfy efter att du avslutat projektet.

Det tillkommer även en startavgift beroende på hur många användare som ska ha tillgång till Improfys program. Startavgiften innefattar även säljmaterial och utbildning.

* Alla priser anges exklusive moms

Licens + Coach

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Konsulttjänst

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Byrålicens

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field