Management Consulting Software

Webbprogram som företagsledare använder för att effektivisera processerna

Företag i alla branscher med 50 - 500 anställda

Så här fungerar det

Filmen visar på 90 sekunder hur ni använder programmet för att effektivisera processerna med minst 15%.

N

Först gör ni en processanalys

N

Sedan identifierar ni effektiviseringsåtgärder

N

Coachen säkerställer att alla åtgärder genomförs

Medarbetarnas Idéer

Alla medarbetarna förmedlar tips och idéer på hur man kan jobba smartare.

Harvard Business Review

De senaste koncepten från Harvard för att effektivisera processerna.

Managementmodeller

Traditionella managementmodeller för att effektivisera processerna.

Starta nu – helt kostnadsfritt

Helt kostnadsfritt hjälper vi er att kartlägga företagets processer och ta fram konkreta effektiviseringsåtgärder. Därefter kan ni själva välja att använda Improfys webbprogram för att genomföra åtgärderna. 

Hantering av personuppgifter

N

Projektcoach ingår

Projektcoach jobbar 20 veckor tillsammans med er (t.o.m.31/6)

N

Tidsgaranti 8 timmar

Under vecka 1-3 ägnar ni endast 8 timmar av er tid åt programmet.

N

Resultatgaranti 15%

Ni identifierar åtgärder som leder till minst 15% effektivare processer.

Företag som väljer Improfy

Ni får allt ni behöver för att analysera och effektivisera företagets processer tillsammans med medarbetarna

Processanalys

Ni genomför en processanalys där medarbetarna beskriver hur bra processerna fungerar. Samtidigt förmedlar medarbetarna tips och idéer på hur processerna kan effektiviseras.

Processkartläggning

Ni får en kartläggning som visar hur bra processerna och arbetsuppgifterna på varje avdelning fungerar. Kartläggningen visar också var åtgärder bör sättas in. Resultatet jämförs med andra företag i er bransch.

Effektiviseringsåtgärder

Ni får konkreta åtgärder för att effektivisera processerna. Varje åtgärd har en handlingsplan, mål, tidsplan, ansvarsperson och investeringsbudget.

Processeffektivisering

Ni får en sammanställning som visar hur mycket processerna kommer effektiviseras efter att åtgärderna genomförts och vilken investering som krävs.

Så här går det till

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna.

Er arbetstid: 2 timmar.

Processanalys

Ledningen och alla medarbetarna genomför en processanalys där de sätter betyg på hur bra processerna på varje avdelning fungerar. Ledningen väljer också effektiviseringsåtgärder från Improfys stora åtgärdsdatabas. Alla medarbetarna förmedlar sina tips och idéer på hur man kan jobba smartare på varje avdelning. 

Er arbetstid: 15 min. per medarbetare

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller följande. 

En processtatus vilken visar hur bra alla processer inom hela företaget fungerar. En processkartläggning av arbetsuppgifter på varje avdelning. En åtgärdsportfölj  med konkreta effektiviseringsåtgärder.  

Er arbetstid: 2 timmar. 

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Vecka 1

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna.

Er arbetstid: 2 timmar.

Vecka 2

Processanalys

Ledningen och alla medarbetarna genomför en processanalys där de sätter betyg på hur bra processerna på varje avdelning fungerar. Ledningen väljer också effektiviseringsåtgärder från Improfys stora åtgärdsdatabas. Alla medarbetarna förmedlar sina tips och idéer på hur man kan jobba smartare på varje avdelning.

Er arbetstid: 15 min. per medarbetare

Vecka 3

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller följande. En processtatus vilken visar hur bra alla processer inom hela företaget fungerar. En processkartläggning av arbetsuppgifter på varje avdelning. En åtgärdsportfölj  med konkreta effektiviseringsåtgärder. Er arbetstid: 2 timmar

Er arbetstid: 2 timmar. 

Vecka 4 till 20

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Licens & coach

Pris: 3 250 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 19 500 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys onlineprogram och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer om programmet

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field