Processeffektivisering

Webbprogram för medelstora företag med 50 – 500 anställda

Vill ni också effektivisera företagets processer med 15%?

Med Improfys program och en projektcoach genomför ni en processanalys och kartlägger företagets processer. Samtidigt som ni identifierar och genomför åtgärder för att effektivisera processerna. Ni ägnar 8 timmar av er tid till projektet, resten gör coachen.

Pris: 3 250 kr per månad inkl. projektcoach.

Filmen visar hur det går till! 

Vill ni effektivisera processerna med 15%?

N

Webbprogram och erfaren projektcoach

N

Tidsgaranti & resultatgaranti

N

Filmen visar snabbt hur det går till

Prova programmet gratis i 30 dagar

Hantering av personuppgifter

Så Här går det till att

Effektivisera processer med 15%

Med Improfys program och en projektcoach genomför ni en processanalys och kartlägger företagets processer. Samtidigt som ni identifierar och genomför åtgärder för att effektivisera processerna. Ni ägnar 8 timmar av er tid åt projektet, resten gör coachen.

Projektcoach

När ni köper en 6-månaders licens ingår en projektcoach som jobbar 20 veckor tillsammans med er (gäller t.o.m. 31 december 2021).

Tidsgaranti

Vi vet att din tid är värdefull och ofta knapp. Därför garanterar vi att ni under vecka 1-4 bara ägnar totalt 8 timmar åt programmet (se nedan).

Resultatgaranti

Efter att ha genomfört 500 projekt kan vi garantera att programmet identifierar åtgärder som leder till 15% effektivare processer. 

Projektstart - vecka 1

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till alla medarbetarna.

Er arbetstid: 2 timmar.

Processanalys - vecka 2

Ledningen och alla medarbetarna genomför en processanalys där de sätter betyg på hur bra processerna på varje avdelning fungerar. Samtidigt förmedlar ledningen och alla medarbetarna tips och idéer på hur alla processerna kan effektiviseras.

Ledningen väljer också effektiviseringsåtgärder från Improfys stora åtgärdsdatabas, effektiviseringstips från Harvard Business Review och traditionella effektiviseringsmodeller.

Er arbetstid: 0 timmar (endast medarbetarna)

Projektrapport - vecka 3

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller: 

Processtatus – visar hur bra alla processer inom hela företaget fungerar.

Processkartläggning – komplett processkartläggning av alla avdelningar. Kartläggningen visar också var åtgärder bör sättas in.

Åtgärdsportfölj – gedigen åtgärdsportfölj med konkreta effektiviseringsåtgärder med tydliga handlingsplaner, mål och ansvarspersoner. 

Er arbetstid: 2 timmar. 

Genomföra - vecka 4-20

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Så här går det till …

Filmen visar hur ett företag med 250 medarbetare genomför ett projekt på 8 timmar.

Hör gärna av dig!

Populär!

Licens + coach

3 250 kr /månad

  • För att säkerställa att alla åtgärder blir genomförda jobbar coachen med er under 6 månader till en total licensavgift av 19 500 kr.
  • Nöjd-kund-garanti
    Licensavgiften faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Konsulttjänst

38 500 kr (6 månader)

  • Våra konsulter genomför hela projektet under 6 månader.
  • Detta innebär att ni inte lägger någon tid på projektet utan konsulten gör alla delar
  • Nöjd-kund-garanti
    Kostnaden faktureras efter att projektet genomförts och då du är 100% nöjd med hela projektet.

Byrålicens

15% licensavgift

Är du konsult och vill använda Improfys program för att utveckla dina klienter? Då betalar du endast 15% av ett projekt i licenskostnad till Improfy efter att du avslutat projektet.

Det tillkommer även en startavgift beroende på hur många användare som ska ha tillgång till Improfys program. Startavgiften innefattar även säljmaterial och utbildning.

* Alla priser anges exklusive moms

Licens + Coach

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Konsulttjänst

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Byrålicens

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field