Management Consulting Software

Webbprogram som företagsledare använder för att öka försäljningen

Företag i alla branscher med 50 - 500 anställda

Programlicens inkl. coach 3 250 kr/månad

Så här fungerar det

Filmen visar på 90 sekunder hur ni använder programmet för att öka försäljningen med 15%.

N

Först gör ni en försäljningsanalys

N

Sedan hittar ni åtgärder för att öka försäljningen

N

Coachen säkerställer att alla åtgärder genomförs

Medarbetarnas Idéer

Åtgärderna bygger på tips och idéer från alla medarbetarna.

Harvard Business Review

Åtgärderna bygger på koncept från Harvard Business Review

Managementmodeller

Åtgärderna bygger på beprövade managementmodeller

Starta nu – helt kostnadsfritt

Helt kostnadsfritt gör vi en försäljningsanalys och identifierar åtgärder för att öka försäljningen. Därefter kan ni själva välja att använda Improfys webbprogram för att genomföra åtgärderna. Lämna er e-post så återkommer vi och berättar mer.

Hantering av personuppgifter

N

Projektcoach ingår

Projektcoach jobbar 20 veckor tillsammans med er (t.o.m.31/6)

N

Tidsgaranti 8 timmar

Under vecka 1-3 ägnar ni endast 8 timmar av er tid åt programmet.

N

Resultatgaranti 15%

Ni identifierar åtgärder som leder till minst 15% ökad försäljning.

Företag som väljer Improfy

Ni får allt ni behöver för att hitta nya kunder och sälja mer till befintliga kunder

Hitta nya kunder

Ni genomför en försäljningsanalys och identifierar konkreta idéer på vad ni kan göra för att hitta nya kunder. Idéerna kommer från säljarnas egna tips och de senaste koncepten från Harvard.

Sälja mer till befintliga

Ni genomför en undersökning och tar reda på exakt hur mycket varje kund planerar att köpa de närmaste 12 månaderna. Samtidigt tar ni reda på vad ni kan göra för att varje kund ska köpa mer.

Åtgärdsportfölj

Ni får en åtgärdsportfölj med konkreta åtgärder för att hitta nya kunder och samtidigt sälja mer till befintliga kunder. Åtgärderna innehåller mål, ansvarsperson och tydliga handlingsplaner som visar hur åtgärderna ska genomföras.

Försäljningsökning

Ni får en sammanställning som visar hur mycket försäljningen kommer att öka efter att alla åtgärder är genomförda. Ni får också en investeringsbudget som visar hur mycket det kommer att kosta att genomföra åtgärderna.

Projektplan steg för steg

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna.

Er arbetstid 2 timmar.

Försäljningsanalys

Hela säljteamet genomför en försäljningsanalys då de sätter betyg på hur bra alla försäljningsaktiviteter och rutiner fungerar på alla olika kontor inom hela företaget. Samtidigt förmedlar alla säljarna tips och idéer på vad man kan göra för att hitta nya kunder och sälja mer till befintliga kunder. 

Er arbetstid ca 25 min. per säljare

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller försäljningsstatus som visar hur bra alla delar inom försäljningen på alla kontor, inom hela företaget fungerar. Ni får också en åtgärdsportfölj med konkreta åtgärder som visar vad ni ska göra för att öka försäljningen till befintliga kunder och även hitta nya kunder. 

Er arbetstid 2 timmar.

 

 

 

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför coachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Vecka 1

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna.

Er arbetstid 2 timmar.

Vecka 2

Försäljningsanalys

Ledningen och alla medarbetarna genomför en processanalys där de sätter betyg på hur bra processerna på varje avdelning fungerar. Samtidigt förmedlar ledningen och alla medarbetarna tips och idéer på hur alla processerna kan effektiviseras.

Er arbetstid: 0 timmar (endast medarbetarna)

Vecka 3

Projektrapport

Projektcoachen tar fram en rapport som innehåller:

Försäljningsstatus som visar hur bra alla delar inom försäljningen på alla kontor, inom hela företaget fungerar. Åtgärdsportfölj med konkreta åtgärder som visar vad ni ska göra för att öka försäljningen till befintliga kunder och även hitta nya kunder. Åtgärderna bygger på konkreta tips och idéer från hela säljteamet, de senaste koncepten från Harvard, samt tips och idéer från alla kunderna.

Er arbetstid ca 2 timmar.

Vecka 4 till 20

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med säljteamet. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Projektcoachen projektleder genomförandet.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Licens & coach

Pris: 3 250 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 19 500 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys onlineprogram och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer om programmet

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field