Starta ditt projekt nu

0-10 anställda

4 950 SEK*

Programlicens gäller i 12 månader.

Program support
Via email, phone and Teams meetings, and onboarding with a coach.
N

SWOT analys Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision & mål

N

Affärsstrategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Statusrapporter

Konsulttjänst

Ni kan välja att anlita en av våra partnerkonsulter som genomför projektet för er. Pris 995 kr/tim.  

11-25 anställda

6 950 SEK*

Programlicens gäller i 12 månader.

Programsupport

Via mail, telefon och Teams-möten, och onboarding med coach.

N

SWOT analys Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision & mål

N

Affärsstrategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Statusrapporter

Konsulttjänst

Ni kan välja att anlita en av våra partnerkonsulter som genomför projektet för er. Pris 995 kr/tim.

26-250 anställda

8 950 SEK*

Programlicens gäller i 12 månader.

Programsupport

Via mail, telefon och Teams-möten, och onboarding med coach.

N

SWOT analys Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision & mål

N

Affärsstrategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Statusrapporter

Konsulttjänst

Ni kan välja att anlita en av våra partnerkonsulter som genomför projektet för er. Pris 995 kr/tim.

Prova improfy helt gratis

Prova direkt utan att logga in

Titta gärna runt i programmet och se hur ni kan genomföra en AI-baserad SWOT-analys och hur ChatGPT tar fram en verksamhetsplan som kommer ta ert företag till nya höjder.