AI-baserat webbprogram och erfarna konsulter som hjälper företag runt om i världen att öka lönsamheten 

De senaste 15 åren har Improfy utvecklat ett unikt AI-baserat webbprogram som på ett effektivt sätt gör det möjligt att genomföra Digital Management Consulting. Det är ett vinnande koncept som ger kunderna affärsutveckling online till ett attraktivt pris.

Den senaste AI-tekniken
Improfys webbprogram är i ständig utveckling och den senaste AI-tekniken är integrerad i programmet. De nya möjligheter som AI medför gör programmet mer konkurrenskraftigt än någonsin.

Lokala konsulter i New York, London och Sydney
Efterfrågan på Digital Management Consulting växer. Improfy ser en ljus framtid, särskilt när många mindre företag som tidigare inte övervägt management consulting, nu upptäcker de stora möjligheterna med affärsutveckling online. Även internationellt är efterfrågan stor vilket innebär att Improfy har lokala konsulter i New York, London och Sydney som utvecklar företaget i USA, Kanada, England, Irland, Australien och Nya Zealand.

35 000 användare och 85 kundreferenser
Idag används Improfys program av företag av olika storlek i vitt skilda branscher, runt om i hela världen. Även konsultföretag använder programmet för att utveckla sina klienter. Improfy har utfört fler än 500 projekt online med 35 000 användare och blivit rekommenderat av 85 företagsledare. Improfys arbetsmetod är kvalitetssäkrad i samarbete med KPMG och har publicerats i ledarskapsböcker utgivna tillsammans med Microsoft och Norstedts Juridik (Wolters Kluwer).

Smarta integrationer som ger bättre resultat
Improfy samarbetar även med Visma, Fortnox och Björn Lundén. Alla åtgärder i Improfys webbprogram kopplas till rätt kostnadskonto via en integration med kundens bokföringsprogram. Detta innebär att kunden får en mycket realistisk bild av hur mycket resultatet kommer att förbättras. Dessutom kopplas varje åtgärd till en ansvarsperson som får upp åtgärden med en detaljerad handlingsplan i Microsoft Outlook. På så sätt blir genomförandet av åtgärderna en naturlig del av medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter.

Så började det
Efter examen från Manchester Business School, började Tobias Pernvik att arbeta som managementkonsult för Ernst & Young i London. Hans uppdrag var att hjälpa stora företag att förbättra sin lönsamhet. Men efter att ha blivit befordrad till huvudkontoret i New York, blev Tobias frustrerad över att de stora konsultföretagen inte hjälpte mindre företag. Därför grundade han Improfy, för att kunna hjälpa och stötta även mindre företag.

Improfy-koncernen
Improfy har under 10 år byggt upp ett mycket lönsamt fastighetsbolag, Improfy Fastigheter, som förvaltar och äger hyresfastigheter i centrala Göteborg. Parallellt med detta har Improfy också finansierat och utvecklat ett webbprogram för affärsutveckling som ligger i Improfy Systems, vilket ger en ekonomisk trygghet för våra kunder och leverantörer.

Ekonomiskt resultat     2023

Intäkter:                           3 855 000 SEK
Resultat före skatt:        2 238 000 SEK

Summa tillgångar:     195 000 000 SEK

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Improfy Fastigheter
Uppdaterad 2021-09-30