Webbprogram & projektcoach TILL ALLA små, medelstora och stora  företag

Ett vinnande koncept
De senaste 15 åren har Improfy utvecklat ett unikt molnbaserat program som på ett effektivt sätt gör det möjligt att genomföra management consulting online. Det är ett vinnande koncept som ger kunderna affärsutveckling online till ett attraktivt pris.

Improfy idag
Improfys webbprogram är i ständig utveckling och med nya tekniska innovationer är programmet mer konkurrenskraftigt än någonsin. Idag används Improfys program av företag av olika storlek i vitt skilda branscher. Kunderna får hjälp att öka sin lönsamhet, formulera sina mål och sedan uppnå dem. Även konsultföretag använder Improfys program för att förse sina klienter med effektiv verksamhetsutveckling online.

Improfy har utfört fler än 500 projekt online med 35 000 användare och blivit rekommenderat av 85 företagsledare. Improfys arbetsmetod är kvalitetssäkrad i samarbete med KPMG och har publicerats i ledarskapsböcker utgivna tillsammans med Microsoft och Norstedts Juridik (Wolters Kluwer).

Framtiden är ljus
Efterfrågan på online management consulting växer. Improfy ser en mycket ljus framtid, särskilt när många mindre företag som tidigare inte övervägt management consulting, nu upptäcker de stora möjligheterna med affärsutveckling online.

Bakgrund
Efter examen från Manchester Business School, började Tobias Pernvik att arbeta som managementkonsult för Ernst & Young i London. Hans uppdrag var att hjälpa stora företag att förbättra sin lönsamhet. Men efter att ha blivit befordrad till huvudkontoret i New York, blev Tobias frustrerad över att de stora konsultföretagen inte hjälpte mindre företag. Därför grundade han Improfy, för att kunna hjälpa och stötta även mindre företag.

Improfys program hjälper små, medelstora och stora företag att öka lönsamheten.

Improfy-koncernen

Improfy har under 10 år byggt upp ett mycket lönsamt fastighetsbolag, Improfy Fastigheter, som förvaltar och äger hyresfastigheter i centrala Göteborg och Hovås.

Parallellt med detta har Improfy också finansierat och utvecklat ett webbprogram för affärsutveckling som ligger i Improfy Systems.

Ekonomiskt resultat 2020
Intäkter: 3 454 000 SEK
Resultat före skatt: 1 538 000 SEK
Summa tillgångar: 185 000 000 SEK

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Improfy Fastigheter
Uppdaterad 2021-09-30