Mellanstora företag

 50 – 500 anställda

Lönsamhetsökning

Program som gör en verksamhetsanalys och kundundersökning och identifierar åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Ta reda på mer

Processeffektivisering

Program som gör en processanalys, utvecklar processkartor och identifierar åtgärder för att effektivisera processerna.

Ta reda på mer

Kostnadsreducering

Program som gör en kostnadsanalys och identifierar hur företagets fasta och rörliga kostnader kan reduceras.

Ta reda på mer

Försäljningsökning

Program som gör en försäljningsanalys och identifierar åtgärder för att öka försäljningen och förbättra kundrelationerna.

Ta reda på mer

Medarbetarundersökning

Program som gör en medarbetarundersökning som identifierar åtgärder för att öka motivationen vilket resulterar i ökad produktivitet.

Ta reda på mer

Kundundersökning

Program som gör en kundundersökning och identifierar åtgärder för att förbättra kundrelationerna vilket resulterar i bättre kundrelationer.

Ta reda på mer