Låt oss hjälpa er öka företagets lönsamhet

Vi hjälper att öka försäljningen med vårt AI- baserade webbprogam och en erfaren coach.

Pris från 2 450 : – /månaden.
Anpassat för företag med 50 – 500 anställda.

Titta på filmen för att se hur det fungerar

Låt oss hjälpa er att öka företagets lönsamhet

Vi hjälper att öka försäljningen med vårt AI-baserade webbprogam och en erfaren coach.

Pris från 2450:- /månaden

För företag 50-500 anställda

85 företagare kan inte ha fel

35 000

Användare

85

Rekommendationer

500+

Projekt

Varför välja Improfy?

Öka företagets lönsamhet

Enkel och effekt webbprogram för att öka lönsamheten ihop med medarbetarna.

Chat GPT åtgärdsdatabas

Programmet hämtar i realtid de bästa åtgärderna för ert företag från Chat GPT.

Stöd av erfaren coach

Stöd av erfaren coach som hjälper er att öka företagets lönsamhet

Garanti - resultat & arbetstid

Ni identifierar åtgärder som ökar lönsamheten minst 15%. Arbetstid max 8 timmar.

Samarbete med Sveriges största programföretag

Alla åtgärder kopplas till era egna kostandskonton via en integration med ert bokföringsprogram. Detta innebär att ni får en mycket realistisk bild av hur mycket ert resultat kommer att förbättras.

Ni får allt ni behöver för att öka företagets lönsamhet

Analys

Verksamhetsanalys av hela företaget

Med programmet genomför ni snabbt och enkelt en processanalys, kostnadsanalys, medarbetaranalys och en kundundersökning. Resultatet jämförs med andra företag i er bransch.

Rapport

Åtgärder för att öka lönsamheten

Programmet tar fram en operativ status med olika index som visar hur bra alla delar inom företaget fungerar. Ni får också en åtgärds- portfölj med konkreta åtgärder för att öka lönsamheten.

Genomföra

Stöd för att genomföra alla åtgärder

Tillsammans med medarbetarna genomför ni åtgärderna. Programmet tar fram rapporter som visar hur genomförandet fortlöper och mäter aktuell effekt av alla åtgärder.

Prova helt gratis i 30 dagar

Genom att skicka formuläret godkänner du vår hantering av personupggifter

Filmen på 2 minuter visar hur du ökar lönsamheten med minst 15%

Artificiell intelligens (AI)

Databas med 235 åtgärder för att öka lönsamheten

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Ökad försäljning 45%

^

Minskade kostnader 45%

^

Bättre kundrelationer 45%

^

Effektivare rutiner 54%

^

Nöjdare medarbetare 43%

Chat GPT

Ni har säkert funderat på hur Chat GPT kan hjälpa er att öka lönsamheten. Nu behöver ni inte fundera mer. Programmet hämtar, direkt i realtid, ungefär 125 åtgärder för att öka lönsamheten för just ert företag. Ledningen väljer vilka av åtgärder som ska genomföras.

Uppdateras i realtid.

Senast uppdaterad 23.2.2023

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Ökad försäljning 45%

^

Minskade kostnader 45%

^

Bättre kundrelationer 45%

^

Effektivare rutiner 54%

^

Nöjdare medarbetare 43%

Uppdateras i realtid.

Senast uppdaterad 23.2.2023

Chat GPT

Ni har säkert funderat på hur Chat GPT kan hjälpa er att öka lönsamheten. Nu behöver ni inte fundera mer. Programmet hämtar, direkt i realtid, ungefär 125 åtgärder för att öka lönsamheten för just ert företag. Ledningen väljer vilka av åtgärder som ska genomföras.

Kunderna Älskar att arbeta med Improfy

Johan Hedin

Holmen Timber AB
Omsättning: 18 103 MKR
Anställda: 4 557

”För åttonde året i rad har vi anlitat Improfy. Projektet har utförts på ett professionellt sätt med stor servicekänsla. Analysen var väl genomtänkt och den personliga presentationen och alla rekommenderade åtgärder är mycket värdefulla för oss.”

Britta Nordin

Wihlborgs Fastigheter AB
Omsättning: 1 297 MKR
Anställda: 86

”Improfys program har hjälpt oss väldigt mycket. Jag rekommenderar att man kontaktar Improfy för att tillsammans med dem formulera sin vision och komma fram till rätt strategi och åtgärder.”

Patrik Robertsson

Q-Med AB, Uppsala
Omsättning: 1 345 MKR
Anställda: 650

”Improfy har genomfört ett projekt åt oss i 20 länder på 8 olika språk och för 650 medarbetare. Improfy har under hela projektet levererat enligt alla deadlines, visat en mycket hög servicenivå och haft ett strukturerat arbetssätt.”

Projektplan

Under projektets gång får ni allt ni behöver för att leda företaget och öka lönsamheten.

Månad 1

Företagsanalys

AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Månad 2

Projektrapport

Lönsamhetsundersökning

Finsansiell status

Benchmarkstatus

Fokusområden

Åtgärdsportfölj

Resultaträkning

Månad 3-5

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Månad 6

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjusteirng:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbete Uppföljning kunder

Priser

Samtliga steg i projektplanen ingår i priset oavsett storlek på företaget. Första månaden är alltid gratis.

25-50 Anställda

4 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 29 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning
Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjusteirng:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

51-100 Anställda

5 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 35 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning
Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjusteirng:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

101-250 Employees

6 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 41 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning
Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjusteirng:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

250-500 ANSTÄLLDA

Enligt offert

Totalt 6 månader 17 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning
Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjusteirng:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund garanti. Om vi misslyckas att leverera enligt våra löften får du pengarna tillbaka.

Resultatgaranti

Vi garanterar att ni identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% ökad lönsamhet, annars behöver ni inte betala för projektet.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet. Skulle er tid överstiga 10 timmar behöver ni inte betala.

Nöjd-Kund Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen, annars behöver ni inte betala. 

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.

Återförsäljare

Björn Lundén är ett av Sveriges största programföretag som säljer bokföringsprogram. Björn Lundén är återförsäljare av Improfys alla program och även vår Byrålicens.

Företag: Läs mer

Redovisningsbyråer: Läs mer

Kontakta oss så berättar vi mer

Nytt fält

Köp en programlicens eller boka ett projekt med Improfy redan idag!

Nytt fält