Låt oss hjälpa er öka företagets lönsamhet

Med hjälp av den senaste AI-tekniken och en erfaren coach genomför ni en verksamhetsanalys och identifierar åtgärder för att öka försäljningen, reducera kostnaderna, effektivisera rutinerna, förbättra kundrelationerna och motivera medarbetarna.

Pris från 4 950 SEK / månad.
Företag med 50 – 500 anställda.

Titta på filmen för att se hur det fungerar

Låt oss hjälpa er att öka företagets lönsamhet

Med hjälp av den senaste AI-tekniken och en erfaren coach genomför ni en verksamhetsanalys och identifierar åtgärder för att öka försäljningen, reducera kostnaderna, effektivisera rutinerna, förbättra kundrelationerna och motivera medarbetarna.

Pris från 2450:- /månaden

För företag 50-500 anställda

85 företagare kan inte ha fel

35 000

Användare

85

Rekommendationer

500+

Projekt

Varför välja Improfy?

Vi tar lönsamhetsökning till nästa nivå med vår AI-drivna plattform.

Öka företagets lönsamhet

Ni får ett AI-baserat webbprogram för att öka lönsamheten tillsammans med era medarbetare.

Analys med ledning och medarbetare

Tillsammans med coachen gör ni en AI-baserad verksamhetsanalys av hela företaget direkt online.

Erfaren coach som hjälper er

Ni får stöd av en coach som hjälper er att öka lönsamheten och säkra genomförandet av åtgärderna.

Åtgärder som blir genomförda

Ni får konkreta åtgärder för att öka lönsamheten med detaljerade handlingsplaner direkt till Outlook.

Samarbete med Sveriges största programföretag

Samtliga åtgärder är integrerade med ert bokföringsprogram och programmet genererar en resultatprognos som visar hur mycket ert resultat kommer förbättras efter att ni har genomfört åtgärderna.

Ni får allt ni behöver för att leda företaget och öka lönsamheten

AI-Analys

Verksamhetsanalys av hela företaget

Först genomför ni tillsammans med coachen en AI-baserad verksamhetsanalys som innehåller en processanalys, kostnadsanalys, medarbetaranalys och en kundundersökning. Resultatet jämförs med andra företag i er bransch.

Rapport

Åtgärder för att öka lönsamheten

Därefter tar coachen fram en operativ status som visar hur bra alla delar av företaget fungerar. Ni får också en åtgärdsportfölj med åtgärder för att öka försäljningen, reducera kostnaderna, effektivisera processerna, motivera medarbetarna och förbättra kundrelationerna. Åtgärderna kopplas via vår integration till ert bokföringsprogram och ni får en ny resultaträkning som visar hur mycket lönsamheten kommer att öka när alla åtgärder genomförts.

Genomföra

Stöd för att genomföra alla åtgärder

Tillsammans med medarbetarna genomför ni åtgärderna. Varje ansvarsperson på företaget får upp sina egna åtgärder, med detaljerade handlingsplaner, direkt i Outlook, vilket gör verksamhetsutveckling till en naturlig del av det dagliga arbetet. Coachen tar fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper.

Improfys VD visar AI-programmet
och hur konsulterna jobbar

Prova helt gratis i 30 dagar

Tillsammans med coachen genomför ni helt kostnadsfritt en AI-baserad verksamhetsanalys av alla viktiga delar av företaget och tar fram konkreta åtgärder för att öka lönsamheten.

Genom att skicka formuläret godkänner du vår hantering av personupggifter

Artificiell intelligens (AI)

Databas med 177 åtgärder för att öka lönsamheten

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Ökad försäljning 35

^

Minskade kostnader 29

^

Bättre kundrelationer 45

^

Effektivare rutiner 35

^

Nöjdare medarbetare 32

AI - Chat GPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur AI kan hjälpa er att öka lönsamheten. Nu behöver ni inte fundera mer. 

Programmet hämtar åtgärder för hur ett företag i er bransch kan öka lönsamheten. Baserat på resultatet av er analys hämtar programmet också åtgärder för hur just ert företag kan öka lönsamheten.

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Ökad försäljning 35

^

Nöjdare medarbetare 32

^

Effektivare rutiner 35

^

Bättre kundrelationer 45

^

Minskade kostnader 29

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

AI - Chat GPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur AI kan hjälpa er att öka lönsamheten. Nu behöver ni inte fundera mer. Programmet hämtar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan öka lönsamheten. Baserat på resultatet av er analys hämtar programmet också åtgärder för hur just ert företag kan öka lönsamheten.

Kunderna Älskar att arbeta med Improfy

Johan Hedin

Holmen Timber AB
Omsättning: 18 103 MKR
Anställda: 4 557

”För åttonde året i rad har vi anlitat Improfy. Projektet har utförts på ett professionellt sätt med stor servicekänsla. Analysen var väl genomtänkt och den personliga presentationen och alla rekommenderade åtgärder är mycket värdefulla för oss.”

Britta Nordin

Wihlborgs Fastigheter AB
Omsättning: 1 297 MKR
Anställda: 86

”Improfys program har hjälpt oss väldigt mycket. Jag rekommenderar att man kontaktar Improfy för att tillsammans med dem formulera sin vision och komma fram till rätt strategi och åtgärder.”

Thomas Holmberg

Q-Med AB, Uppsala
Omsättning: 1 345 MKR
Anställda: 650

”Improfy har genomfört ett projekt åt oss i 20 länder på 8 olika språk och för 650 medarbetare. Improfy har under hela projektet levererat enligt alla deadlines, visat en mycket hög servicenivå och haft ett strukturerat arbetssätt.”

Projektplan

Tack vare vårt AI-baserade webbprogram och erfarna coacher kan vi vara med på hela resan – från att identifiera just era åtgärder till att säkerställa att åtgärderna blir genomförda.

Månad 1

AI företagsanalys

Processanalys

Kostnadsanalys

Försäljningsanalys

Kundanalys

Medarbetaranalys

ChatGPT 4

Tips från Harvard

Managementmodeller

Månad 2

Projektrapport

Verksamhetsstatus

Finansiell status

Benchmarkstatus

Fokusområden

Åtgärdsportfölj

Ny resultaträkning

Månad 3-5

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Månad 6

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

Priser

Samtliga steg i projektplanen ingår i priset oavsett storlek på företaget. Första månaden är alltid gratis.

25-50 Anställda

4 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 29 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

51-100 Anställda

5 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 35 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

101-250 Employees

6 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 41 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

250-500 ANSTÄLLDA

Enligt offert

Priset anpassas efter antal anställda och behov

Företagsanalys
AI företagsanalys

Ekonomisk analys

Medarbetarenkät

Kundundersökning

AI åtgärdsförslag

Tips från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Verksamhetsplan

Vision

Strategi

Åtgärder

Handlingsplan

Resultatrapport

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning medarbetare
Uppföljning kunder

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Du behöver inte betala om vi skulle misslyckas att leverera enligt våra löften.

Resultatgaranti

Vi garanterar att ni identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% ökad lönsamhet.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.