Management Consulting Software

Webbprogram som företagsledare använder för att öka lönsamheten

Passar alla företag med 50 - 500 anställda

Programlicens inkl. coach 3 250 kr/månad

Så här fungerar det

Filmen visar på 90 sekunder hur ni tillsammans med en coach använder programmet för att öka företagets lönsamhet med med minst 15%.

N

Med hjälp av programmet och en erfaren coach gör ni en lönsamhetsanalys av hela företag.

N

Programmet tar sedan fram konkreta åtgärder för att direkt förbättra företagets resultat.

N

Därefter genomför ni alla åtgärder tillsammans med coachen och alla medarbetarna

Medarbetarnas Idéer

Medarbetarna förmedlar tips och idéer på hur lönsamheten kan ökas.

Harvard Business Review

De senaste koncepten från Harvard används för att öka lönsamheten.

Managementmodeller

Traditionella managementmodeller för att öka lönsamheten.

Starta nu – helt kostnadsfritt

Helt kostnadsfritt gör vi en verksamhetsanalys och identifierar åtgärder för att direkt öka lönsamheten. Därefter kan ni själva välja att använda Improfys webbprogram för att genomföra åtgärderna. 

Hantering av personuppgifter

N

Projektcoach ingår

Projektcoach jobbar 20 veckor tillsammans med er (t.o.m.31/6)

N

Tidsgaranti 8 timmar

Under vecka 1-3 ägnar ni endast 8 timmar av er tid åt programmet.

N

Resultatgaranti 15%

Ni identifierar åtgärder som leder till minst 15% ökad lönsamhet.

Företag som väljer Improfy

Ni får en analys av hela företaget och åtgärder för att direkt öka lönsamheten tillsammans med alla medarbetarna

Företagsanalys

Med programmet genomför ni snabbt och enkelt en processanalys, kostnadsanalys, medarbetaranalys och en kundundersökning. Resultatet jämförs med andra företag i er bransch.

Operativ Status

Ni får en operativ status med olika index som visar hur bra alla delar inom företaget fungerar: Process Index, Kostnads Index, Försäljnings Index, Nöjd Medarbetar Index och Nöjd Kund Index.

Åtgärdsportfölj

Ni får en gedigen åtgärdsportfölj med konkreta åtgärder för att effektivisera processerna, reducera kostnaderna, öka försäljningen, motivera medarbetarna och förbättra kundrelationerna.

Lönsamhetsökning

Ni får en sammanställning som visar exakt hur mycket företagets lönsamhet kommer att förbättras efter att alla åtgärder genomförts. Ni får även en budget som visar kostnaderna för åtgärderna.

Så här går det till 

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna. 

Er arbetstid 2 timmar.

Företagsanalys

Tillsammans med coachen gör VD och ledningen en verksamhetsanalys och identifierar konkreta åtgärder inom alla viktiga delar av företaget. Medarbetarna genomför också en medarbetarundersökning och kunderna genomför en komplett kundundersökning.

Er arbetstid 0 timmar (endast medarbetarna)

Projektrapport

Projektcoachen tar fram olika index som visar aktuell status på alla viktiga delar inom företaget:

– Processindex
– Kostnadsindex
– Försäljningsindex
– Medarbetarindex
– Kundindex

Samtidigt tar projektcoachen fram en åtgärdsportfölj med åtgärder för att effektivisera processerna, reducera kostnaderna, öka försäljningen, höja motivationen och förbättra kundrelationerna.

Er arbetstid 2 timmar

Genomför åtgärderna

Tillsammans med medarbetarna genomför ni alla åtgärder. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför projektcoachen en effektmätning vilken säkerställer att alla åtgärder levererar önskat resultat.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Vecka 1

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till medarbetarna och kunderna.

Er arbetstid 2 timmar.

Vecka 2

Företagsanalys

Tillsammans med coachen gör VD och ledningen en verksamhetsanalys och identifierar konkreta åtgärder inom alla viktiga delar av företaget. Medarbetarna genomför också en medarbetarundersökning och kunderna genomför en komplett kundundersökning.

Er arbetstid 0 timmar (endast medarbetarna)

Vecka 3

Projektrapport

Projektcoachen tar fram olika index som visar aktuell status på alla viktiga delar inom företaget:

– Processindex
– Kostnadsindex
– Försäljningsindex
– Medarbetarindex
– Kundindex

Samtidigt tar projektcoachen fram en åtgärdsportfölj med åtgärder för att effektivisera processerna, reducera kostnaderna, öka försäljningen, höja motivationen och förbättra kundrelationerna.

Er arbetstid 2 timmar

Vecka 4 till 20

Genomför åtgärderna

Tillsammans med medarbetarna genomför ni alla åtgärder. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför projektcoachen en effektmätning vilken säkerställer att alla åtgärder levererar önskat resultat.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Licens & coach

Pris: 3 250 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 19 500 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys onlineprogram och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer om programmet

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field