Vi hjälper er att kartlägga processerna

Med hjälp av den senaste AI-tekniken och en coach gör ni en processanalys som ger er en kartläggning av processerna och åtgärder för att effektivisera processerna. Vi ser till att åtgärderna genomförs.

Pris från 4 950 SEK / månad.
Företag med 50 – 500 anställda.

Låt oss hjälpa Er att kartlägga och effektivisera processerna

Med hjälp av den senaste AI-tekniken och en erfaren coach gör ni först ni en processanalys. Sedan får ni en kartläggning av processerna och åtgärder för att effektivisera processerna. Vi ser också till att åtgärderna genomförs.

Pris från 2450:- /månaden

För företag 50-500 anställda

85 företagare kan inte ha fel

35 000

Användare

85

Rekommendationer

500+

Projekt

Varför välja Improfy?

Vi tar processeffektivisering till nästa nivå med vår AI-drivna plattform.

Effektivisera företagets processer

Ni får ett AI-baserat webbprogram för att kartlägga och effektivisera företagets processer.

Erfaren coach som hjälper er

Ni får stöd av en erfaren coach som hjälper er att kartlägga och effektivisera processerna.

AI-baserad processanalys

Ledningen och alla medarbetarna gör tillsammans med coachen en AI-baserad processanalys av hela företaget.

Effektiviseringsåtgärder som genomförs

Ni får åtgärder för att effektivisera processerna med detaljerade handlingsplaner direkt till Outlook.

Samarbete med Sveriges största programföretag

Samtliga åtgärder integreras med ert bokföringsprogram och programmet genererar en resultatprognos som visar hur mycket ert resultat kommer förbättras efter att ni har genomfört åtgärderna.

Ni får allt ni behöver för att kartlägga och effektivisera företagets processer

AI-Analys

Processanalys av hela företaget

Först genomför ledningen och medarbetarna tillsammans med coachen en digital processanalys. Tillsammans analyserar de hur väl arbetsuppgifterna fungerar och delar tips och idéer för att göra dem ännu mer effektiva. Ledningen väljer också åtgärder från Improfys åtgärdsdatabas. Samtidigt utvärderar vår avancerade AI, ChatGPT 4, resultatet av processanalysen och föreslår skräddarsydda åtgärder för att optimera ert företags processer.

Rapport

Status & effektiviseringsåtgärder

Efter analysen presenterar coachen en detaljerad kartläggning av företagets alla processer. Kartläggningen ger en klar bild av hur processerna fungerar och hur de kan förbättras. Coachen föreslår också åtgärder för att göra processerna så effektiva som möjligt. Åtgärderna bygger på insikter från ledningen, medarbetarna, Improfys åtgärdsdatabas och vårt AI-verktyg, ChatGPT 4. Åtgärderna kopplas via vår integration till ert bokföringsprogram och ni får en ny resultaträkning som visar hur mycket lönsamheten kommer att öka när alla åtgärder genomförts.

Genomföra

Sätt planen i verket och få resultat

Tillsammans med medarbetarna genomför ni åtgärderna. Varje ansvarsperson på företaget får upp sina egna åtgärder, med detaljerade handlingsplaner, direkt i Outlook. På så sätt blir processeffektivisering en naturlig del av ert dagliga arbete. Coachen tar också fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortskrider och säkerställer att inga värdefulla åtgärder rinner ut i sanden.

Vår VD visar hur ni kartlägger och effektiviserar processerna med AI-programmet och våra konsulter

Prova Improfy helt gratis i 30 dagar

Ledningen och medarbetarna genomför tillsammans med coachen helt kostnadsfritt en AI-baserad processanalys av hela företaget och tar fram konkreta åtgärder för att effektivisera processerna. 

Genom att skicka formuläret godkänner du vår hantering av personupggifter

Artificiell intelligens (AI)

Programmet har en unik kunskapsdatabas med 235 åtgärder för att effektivisera processerna

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Företaget överlag 37

^

Ledning 34

^

Produktion 37

^

Inköp 31

^

HR 27

^

Försäljning 30

^

Ekonomi 32

^

Personlig effektivitet 36

^

Tips från coach 10

^

Harvard Business Review 9

^

Managementmodeller 10

AI - Chat GPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur AI kan hjälpa er att effektivisera processerna. Nu behöver ni inte fundera mer.

Programmet presenterar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan effektivisera processerna på alla avdelningar. Programmet presenterar också konkreta åtgärder för hur just ert företag kan effektivisera processerna på varje avdelning, baserat på resultatet av er processanalys.

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Företaget överlag 37

^

Ledning 34

^

Produktion 37

^

Inköp 31

^

HR 27

^

Försäljning 30

^

Ekonomi 32

^

Personlig effektivitet 36

^

Tips från coach 10

^

Harvard Business Review 9

^

Managementmodeller 10

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

AI - Chat GPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur AI kan hjälpa er att effektivisera processerna. Nu behöver ni inte fundera mer. Programmet presenterar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan effektivisera processerna på alla avdelningar. Programmet presenterar också konkreta åtgärder för hur just ert företag kan effektivisera processerna på varje avdelning, baserat på resultatet av er processanalys.

Kunderna Älskar att arbeta med Improfy

Britta Nordin

Wihlborgs Fastigheter AB
Omsättning: 2 206 MKR
Anställda: 4 308

”Improfy har gjort ett online-projekt för oss på Wihlborgs. Vi har fått en omfattande analys som har utformats för att passa vår arbetsplats. Resultatet resulterade i betydelsefulla åtgärdsförslag. Improfy arbetar genomgående med hög standard och levererar det som kunden förväntar sig.”

Sofie Ritzén

Peterson Packaging AB,
Omsättning: 498 MKR
Anställda: 276

”Vi har använt oss av Improfy för att genomföra ett online-projekt 2011. Improfy har arbetat bra och varit mycket lyhörda och flexibla för våra önskemål. Vi har fått värdefull statistik, indexrapporter och en åtgärdsportfölj som vi kan arbeta vidare med.”

Patrik Robertsson

AB Sigfrid Stenbergs
Omsättning: 479 MKR
Anställda: 98

”AB Sigfrid Stenbergs har tillsammans med Improfy genomfört ett online-projekt, där Improfy dessutom analyserat medarbetarnas egna åtgärdsförslag, och rekommenderat värdefulla förbättringar. Projektet har genomförts på ett professionellt och prisvärt sätt”

Projektplan

Tack vare vårt AI-baserade webbprogram och erfarna coacher kan vi vara med på hela resan – från att identifiera just era åtgärder till att säkerställa att åtgärderna blir genomförda.

Månad 1

Processanalys

Företaget överlag

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Månad 2

Projektrapport

Processeffektivisering

Status megaprocesser

Processkartläggning

Fokusområden

Åtgärdsportfölj

Åtgärdsprioritering

Månad 3-5

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Månad 6

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning processanalys

Priser

Samtliga steg i projektplanen ingår i priset oavsett storlek på företaget. Första månaden är alltid gratis.

25-50 Anställda

6 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 41 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Processanalys
Företaget överlag

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport
Processeffektivisering

Status megaprocesser

Processkartläggning

Fokusområden

Åtgärdsportfölj

Åtgärdsprioritering

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning processanalys

51-100 Anställda

7 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 47 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Processanalys
Företaget överlag

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport
Processeffektivisering

Status megaprocesser

Processkartläggning

Fokusområden

Åtgärdsportfölj

Åtgärdsprioritering

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning processanalys

101-250 Anställda

8 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 53 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Processanalys
Företaget överlag

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport
Processeffektivisering

Status megaprocesser

Processkartläggning

Fokusområden

Åtgärdsportfölj

Åtgärdsprioritering

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning processanalys

250-500 Anställda

Enligt offert

Priset anpassas efter antal anställda och behov

Processanalys
Företaget överlag

Alla avdelningar

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport
Processeffektivisering

Status megaprocesser

Processkartläggning

Fokusområden

Åtgärdsportfölj

Åtgärdsprioritering

Genomföra
Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning processanalys

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Om vi misslyckas att leverera enligt våra löften behöver du inte betala. 

Resultatgaranti

Vi garanterar att vi identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% effektivare processer.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.