Låt oss hjälpa Er att göra en medarbetarundersökning

Med hjälp av den senaste AI-tekniken genomför vi medarbetarundersökningar. Vi rekommenderar också åtgärder för att motivera medarbetarna och öka produktiviteten, samtidigt som vi säkerställer att åtgärderna blir genomförda.

Pris från 4 950 SEK / månad.
Företag i alla branscher och alla storlekar.

Titta på filmen för att se hur det fungerar

Låt oss hjälpa Er att göra en medarbetar-undersökning

Med ett hjälp av den senaste AI-tekniken genomför vi medarbetarundersökningar. Vi rekommenderar också åtgärder för att motivera medarbetarna och öka produktiviteten, samtidigt som vi säkerställer att åtgärderna blir genomförda.

Pris från 4 950 kr/månad

För företag 50-500 anställda

85 företagare kan inte ha fel

35 000

Användare

85

Rekommendationer

500+

Projekt

Varför välja Improfy?

Vi tar medarbetarundersökningar till nästa nivå med vår AI-drivna plattform

Professionella undersökningar

Skapa professionella medarbetarundersökningar enkelt och snabbt med vårt AI-baserade webbprogram.

AI-baserad analys

Med hjälp av den senaste AI-tekniken analyseras resultatet och konkreta åtgärder rekommenderas. 

Expertcoach hjälper er att lyckas

Ni får stöd av en coach för att säkerställa att undersökningen blir lyckad och att åtgärderna genomförs.

Handlingsplaner direkt ner i Outlook

Alla ansvarspersoner får sina åtgärder med detaljerade  handlingsplaner direkt till Outlook.

Samarbete med Sveriges största programföretag

Samtliga åtgärder är integrerade med ert bokföringsprogram och programmet genererar en resultatprognos som visar hur mycket ert resultat kommer förbättras efter att ni har genomfört åtgärderna.

Med Improfy blir medarbetarundersökningar mer effektiva än någonsin. Ta steget mot en mer engagerad arbetsstyrka idag!

AI-Analys

Professionell medarbetarundersökning

Coachen genomför en skräddarsydd medarbetaranalys för just ert företag. Ledningen och alla medarbetarna delar tips och idéer på hur motivationen kan öka och ni kan välja ytterligare åtgärder för att motivera medarbetarna från Improfys åtgärdsdatabas. Resultatet analyseras av ChatGPT-4.0, som rekommenderar ytterligare åtgärder för att öka motivationen på just ert företag.

Rapport

Rapport för framgång

Coachen presenterar resultatet av undersökningen i form av ett NMI-index och ett detaljerat resultat för varje avdelning. Coachen presenterar också taktiska och strategiska åtgärder som visar er hur ni kan öka motivationen och öka produktiviteten. Åtgärderna är ett resultat av coachens förslag, medarbetarnas tips, Improfys åtgärdsdatabas och förslag från ChatGPT-4. Åtgärderna kopplas via vår integration till ert bokföringsprogram och ni får en ny resultaträkning som visar hur mycket lönsamheten kommer att öka när alla åtgärder genomförts.

Genomförande

Stöd för att genomföra alla åtgärder

Tillsammans med medarbetarna genomför ni åtgärderna och vi ser till att varje åtgärd implementeras effektivt och i tid. Varje ansvarsperson får upp sina egna åtgärder, med detaljerade handlingsplaner, direkt i Outlook eller Google Calendar. På så sätt gör vi genomförandet av åtgärderna till en naturlig del av det dagliga arbetet. Coachen tar fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper och på så sätt säkerställer vi att inga värdefulla åtgärder rinner ut i sanden.

Prova helt gratis i 30 dagar

Ledningen och medarbetarna genomför tillsammans med coachen helt kostnadsfritt en AI-baserad medarbetarundersökning med konkreta åtgärder för att öka motivationen och öka produktiviteten.

Genom att skicka formuläret godkänner du vår hantering av personupggifter

Så här enkelt är det att genomföra

en undersökning med Improfy

Artificiell intelligens (AI)

Programmet har en unik kunskapsdatabas med 360 åtgärder för att öka motivationen

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Arbetsuppgifter 36

^

Anställdas engagemang 30

^

Samarbete anställda 30

^

Samarbete avdelningar 32

^

Arbetsmiljö 34

^

Relationer 34

^

Hållbarhet 30

^

Kompetens utveckling 35

^

Intern kommunikation 32

^

Medarbetarintervju 35

AI - ChatGPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur ChatGPT 4 kan hjälpa er att genomföra professionella undersökningar. Nu behöver ni inte fundera mer.

Programmet hämtar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan öka motivationen och på så sätt förbättra produktiviteten och även konkreta åtgärder för hur just ert företag kan motivera era medarbetare, baserat på er undersökning.

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Arbetsuppgifter 36

^

Anställdas engagemang 30

^

Samarbete anställda 30

^

Samarbete avdelningar 32

^

Arbetsmiljö 34

^

Relationer 34

^

Hållbarhet 30

^

Kompetens utveckling 35

^

Intern kommunikation 32

^

Medarbetarintervju 35

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

AI - ChatGPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur ChatGPT 4 kan hjälpa er att genomföra professionella undersökningar. Nu behöver ni inte fundera mer. Programmet hämtar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan öka motivationen och på så sätt förbättra produktiviteten och även konkreta åtgärder för hur just ert företag kan motivera era medarbetare, baserat på er undersökning.

Kunderna Älskar att arbeta med Improfy

Simon Tadic

Grönsaksmästarna
Omsättning: 368 MKR
Anställda: 36

“Improfy har utfört ett online-projekt för Grönsaksmästarna. Improfy har varit lyhörda för våra önskemål och gett oss snabb respons på frågor. Projektet har flutit på bra och de har varit både professionella och visat hög servicekänsla. Vi är mycket nöjda med projektet. Vi kan varmt rekommendera Improfy.”

Petra Carnbäck

Glasfiber & Plastprodukter AB320
Omsättning: 235 MKR
Anställda: 48
“Improfy har genomfört en mycket lyckad kundundersökning för oss. Improfy skapade en online-enkät utifrån våra önskemål, genomförde undersökningen tillsammans med oss och analyserade resultatet. Improfy har arbetat smidigt och professionellt från början till slut och haft hög servicekänsla. Vi rekommenderar Improfy!”

Per Bodén

Fagersta Stainless AB
Omsättning: 1 800 MKR
Anställda: 375

“Fagersta Stainless AB har tillsammans med Improfy genomfört ett komplett online-projekt. Improfy har dessutom analyserat våra kunders feedback och försett oss med värdefulla åtgärdsförslag. Projektet har genomförts på ett professionellt och prisvärt sätt.”

Projektplan

Tack vare vårt AI-baserade webbprogram och erfarna coacher kan vi vara med på hela resan – från att identifiera just era åtgärder till att säkerställa att åtgärderna blir genomförda.

Månad 1

Medarbetarundersökning

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö

Utbildning

Företagsledningen

Närmaste chef

Samarbete

Kommunikation

Månad 2

Projektrapport

NMI-Index

Avdelningsstatus

Åtgärdsportfölj

Handlingsplaner

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Månad 3-5

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Månad 6

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning undersökning

Priser

Samtliga steg i projektplanen ingår i priset oavsett storlek på företaget. Första månaden är alltid gratis.

25-50 Anställda

6 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 41 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Kostnadsanalys

Produkter/tjänster

Kvalitet

Leveranser

Service

Fakturering

Eftermarknad

Kommunikation

Prospektering

Projektrapport

NKI-Index

Kundstatus

Åtgärdsportfölj

Handlingsplaner

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning undersökning

51-100 Anställda

7 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 47 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Kostnadsanalys

Produkter/tjänster

Kvalitet

Leveranser

Service

Fakturering

Eftermarknad

Kommunikation

Prospektering

Projektrapport

NKI-Index

Kundstatus

Åtgärdsportfölj

Handlingsplaner

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning undersökning

101-250 Anställda

8 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 53 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Kostnadsanalys

Produkter/tjänster

Kvalitet

Leveranser

Service

Fakturering

Eftermarknad

Kommunikation

Prospektering

Projektrapport

NKI-Index

Kundstatus

Åtgärdsportfölj

Handlingsplaner

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning undersökning

250-500 Anställda

Enligt offert

Priset anpassas efter antal anställda och behov

Kostnadsanalys

Produkter/tjänster

Kvalitet

Leveranser

Service

Fakturering

Eftermarknad

Kommunikation

Prospektering

Projektrapport

NKI-Index

Kundstatus

Åtgärdsportfölj

Handlingsplaner

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning undersökning

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Om vi misslyckas att leverera enligt våra löften behöver ni inte betala.

Resultatgaranti

Vi garanterar att vi identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% ökat NMI-Index.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.