Ledarskapsböcker

Författade av Improfy’s VD Tobias Pernvik

Strategiutveckling : 

Gör-det-själv-paket med ljudbok och projektmallar

Strategiutveckling innehåller en komplett uppsättning arbetsverktyg – med ljudbok, handledning och program med projektmallar. Med verktygen kan ditt företag på egen hand genomföra en strategiutveckling. Arbetsmetoden följer steg-för-steg-principen och är kvalitetssäkrad i samarbete med KPMG. Programmet kan presenteras i power point och ger all nödvändig information, vägledning och tips, dokument, presentationer samt rapporter. En erfaren coach erbjuder dessutom extern rådgivning.

Med Strategiutveckling kan du göra följande:
– strukturera och effektivisera företaget,
– engagera medarbetarna i företagets framtid,
– identifiera företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter,
– ta reda på vilka produkter som är lönsamma/olönsamma,
– ta fram vision, strategi, mål och åtgärdsprogram,
– genomföra åtgärdena tillsammans med medarbetarna.

Mer information

Format
DVD

Språk
Svenska

Antal sidor
18

Utgivningsdatum
2007-06-01

Upplaga
1

Förlag
Norstedts Juridik AB

Dimensioner
190 x 136 x 13 mm

Vikt
120 g

SAB
Qblbm/LC

ISBN
9789139109204

Personalundersökning :

Gör-det-själv-paket med ljudbok och projektmallar

Personalundersökning innehåller en komplett uppsättning arbetsverktyg – med ljudbok, handledning och program med projektmallar. Med verktygen kan ditt företag på egen hand genomföra en personalundersökning. Arbetsmetoden följer steg-för-steg-principen och är kvalitetssäkrad i samarbete med KPMG. Programmet kan presenteras i power point och ger all nödvändig information, vägledning och tips, dokument, presentationer samt rapporter. En erfaren coach erbjuder extern rådgivning.

Med Personalundersökning kan du göra följande:
– genomföra en personalundersökning,
– engagera medarbetarna i företagets utveckling,
– identifiera åtgärder för att öka motivationen,
– identifiera åtgärder för att effektivisera rutinerna,
– genomföra åtgärdena tillsammans med medarbetarna,
– ta fram index för att mäta hur nöjda medarbetarna är.

Mer information

Format
CD-BOK

Språk
Svenska

Antal sidor
18

Utgivningsdatum
2007-06-01

Upplaga
1

Förlag
Norstedts Juridik AB

Dimensioner
188 x 135 x 14 mm

Vikt
140 g

SAB
/LC

ISBN
9789139109242

Kundundersökning:

Gör-det-själv-paket med ljudbok och projektmallar

Kundundersökning innehåller en komplett uppsättning arbetsverktyg, med ljudbok, handledning och program med projektmallar. Med verktygen kan ditt företag på egen hand genomföra en kundundersökning. Arbetsmetoden följer steg- för-steg-principen och är kvalitetssäkrad i samarbete med KPMG. Programmet kan presenteras i power point och ger all nödvändig information, vägledning och tips, dokument, presentationer samt rapporter. En erfaren coach erbjuder extern rådgivning.

Med kundundersökning kan du göra följande:
– genomföra en kundundersökning,
– engagera säljarna och kunderna i företagets utveckling,
– identifiera åtgärder för att förbättra relationen med kunderna,
– identifiera åtgärder för att effektivisera samarbetet med kunderna,
– genomföra åtgärdena tillsammans med säljarna och kunderna,
– ta fram ett index för att kontinuerligt mäta hur nöjda kunderna är.

Mer information

Format
CD-BOK

Språk
Svenska

Antal sidor
18

Utgivningsdatum
2007-06-01

Upplaga
1

Förlag
Norstedts Juridik AB

Dimensioner
190 x 135 x 8 mm

Vikt
140 g

SAB
Okc/LC

ISBN
9789139109235

Kostnadsreducering:

Gör-det-själv-paket med ljudbok och projektmallar

Kostnadsreducering innehåller en komplett uppsättning arbetsverktyg, med ljudbok, handledning, och program med projektmallar. Med verktygen kan ditt företag på egen hand genomföra en kostnadsreducering. Arbetsmetoden följer steg-för-steg-principen och är kvalitetssäkrad i samarbete med KPMG. Programmet kan presenteras i power point och ger all nödvändig information, vägledning och tips, analyser, dokument, presentationer samt rapporter. En erfaren coach erbjuder dessutom extern rådgivning.

Med kostnadsreducering kan du göra följande:
– reducera fasta och rörliga kostnader,
– genomföra en grundlig kostnadsanalys,
– se över och omförhandla leverantörsavtal,
– ta del av besparingstips från revisorn,
– förädla merarbetarnas egna besparingstips,
– utarbeta ett komplett besparingsprogram,
– genomföra åtgärderna tillsammans med medarbetarna.

Mer information

Format
CD-BOK

Språk
Svenska

Antal sidor
18

Utgivningsdatum
2007-06-41

Upplaga
1

Förlag
Norstedts Juridik AB

Dimensioner
188 x 135 x 14 mm

Vikt
140 g

SAB
/LC

ISBN-10
9139109224

ISBN-13
978-9139109228