Låt oss hjälpa Er att öka företagets försäljning

Med hjälp av ett effektivt webbprogram och den senaste AI-tekniken genomför vi en försäljningsanalys och rekommenderar konkreta åtgärder för att direkt öka försäljningen. Samtidigt ser vi till att åtgärderna genomförs.

Pris från 4 950 SEK / månad.
Passar alla företag i alla branscher.

Titta på filmen för att se hur det fungerar

85 företagare kan inte ha fel

35 000

Användare

85

Rekommendationer

500+

Projekt

Varför välja Improfy?

Vi tar försäljningsökningen till nästa nivå med vår AI-drivna plattform.

Öka försäljningen med stöd av AI

Ni får ett AI-baserat webbprogram för att öka försäljningen genom att hitta nya kunder och sälja mer till befintliga.

AI-baserad försäljningsanalys

Tillsammans med ert säljteam och era kunder genomför ni en AI-baserad försäljningsanalys och identifierar åtgärder. 

Expertcoacher som hjälper er lyckas

Ni får stöd av en erfaren coach som hjälper er att öka försäljningen och genomföra åtgärderna.

Åtgärder som genomförs, till Outlook

Ni får konkreta åtgärder för att öka försäljningen med detaljerade handlingsplaner direkt till Outlook.

Samarbete med Sveriges största programföretag

Samtliga åtgärder är integrerade med ert bokföringsprogram och programmet genererar en resultatprognos som visar hur mycket ert resultat kommer förbättras efter att ni har genomfört åtgärderna.

Ni får allt ni behöver för att öka försäljningen på ett smart och strukturerat sätt

AI-Analys

Försäljningsanalys

Säljteamet och kunderna deltar i en digital försäljningsanalys där de delar tips och idéer om hur ni kan öka försäljningen till era befintliga kunder och samtidigt hitta nya kunder. Dessutom kan ni välja konkreta åtgärder för att öka försäljningen från Improfys åtgärdsdatabas. Resultatet av försäljningsanalysen analyseras av ChatGPT-4.0, som rekommenderar ytterligare åtgärder för att öka försäljningen. 

Rapport

Försäljningsstatus & åtgärder

Efter analysen presenterar er coach resultatet av försäljningsanalysen och ger en översikt av hur bra era försäljningsaktiviteter presterar. Coachen lägger även fram prioriterade åtgärder för att öka försäljningen, baserat på insikter från ledningen, säljarna, kunderna, Improfys åtgärdsdatabas och ChatGPT-4. Alla åtgärder kopplas till företagets intäktskonton via en integration med ert bokföringsprogram. Coachen tar också fram en ny resultaträkning som visar hur mycket lönsamheten kommer öka efter att alla åtgärder genomförts.

Genomförande

Stöd för att genomföra alla åtgärder

Tillsammans med medarbetarna genomför ni åtgärderna. Varje ansvarsperson får upp sina egna åtgärder, med detaljerade handlingsplaner, direkt i Outlook eller Google Calendar. På så sätt gör vi verksamhetsutveckling till en naturlig del i det dagliga arbetet. Coachen tar fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortskrider och på så sätt säkerställer vi att inga värdefulla åtgärder rinner ut i sanden.

Improfys VD visar AI-programmet
och hur konsulterna jobbar

Prova Improfy helt gratis i 30 dagar

Hela säljteamet och alla kunderna genomför tillsammans med coachen helt kostnadsfritt en AI-baserad försäljningsanalys av hela företaget och tar fram konkreta åtgärder för att direkt öka försäljningen.

Genom att skicka formuläret godkänner du vår hantering av personupggifter

Artificiell intelligens (AI)

Programmet har en unik kunskapsdatabas med 265 åtgärder för att öka försäljningen.

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Försäljningsprocessen 6

^

Försäljningsmaterial 31

^

Kommunikation 33

^

Säljteam 25

^

IT och verktyg 27

^

Harvard Business Review 10

^

Försäljningsrutiner 26

^

Försäljningsträning 29

^

Belöningssystem 30

AI & ChatGPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur AI kan hjälpa er att öka försäljningen. Nu behöver ni inte fundera mer.

Programmet hämtar, direkt i realtid, åtgärder som visar hur ett företag i er bransch kan öka försäljningen och även konkreta åtgärder för hur just ert företag kan öka försäljningen baserat på resultatet av er försäljnings-analys.

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

Artificiell intelligens (AI)

Harvard Business Review

500 Improfy projekt

^

Försäljningsprocessen 6

^

Försäljningsmaterial 31

^

Kommunikation 33

^

Säljteam 25

^

IT och verktyg 27

^

Harvard Business Review 10

^

Tips från coachen 10

^

Försäljningsrutiner 26

^

Försäljningsträning 29

^

Belöningssystem 30

Uppdateras i realtid.

Senaste uppdatering 15 oktober 2023

AI & ChatGPT 4.0

Ni har säkert funderat på hur ChatGPT 4 kan hjälpa er att öka försäljningen. Nu behöver ni inte fundera mer. Programmet hämtar, direkt i realtid, åtgärder för hur ett företag i er bransch kan öka försäljningen och även konkreta åtgärder för hur just ert företag kan öka försäljningen baserat på resultatet av er försäljningsanalys.

Kunderna Älskar att arbeta med Improfy

Olle Hult

Bröderna Nelson AB
Omsättning: 176 MKR
Anställda: 79

”Vi har genomfört ett professionellt och prisvärt projekt tillsammans med Improfy. Improfy har inte bara genomfört ett online projekt, utan också analyserat alla kundernas åtgärdsidéer, och rekommenderat ett 20-tal konkreta och värdefulla utvecklingsmöjligheter. Vi kan varmt rekommendera Improfy”

Christian Schwartz

Mölndal Energi AB
Omsättning: 176 MKR
Anställda: 79

”Improfy har inte bara genomfört en komplett personalundersökning, utan också analyserat 1 000 kommentarer och rekommenderat ett 20-tal mycket värdefulla åtgärder. Vi kan varmt rekommendera Improfy.”

Per Wikstrand

HSB Värmland

Improfy har under våren 2011 återigen hjälpt oss genom att genomföra ett online-projekt med hög kvalitet. Improfy har varit lyhörda och flexibla för våra önskemål. Vi har fått en utförlig åtgärdsportfölj att jobba vidare med. Vi kan varmt rekommendera Improfy!

Projektplan

Tack vare vårt AI-baserade webbprogram och erfarna coacher kan vi vara med på hela resan – från att identifiera just era åtgärder till att säkerställa att åtgärderna blir genomförda.

Månad 1

Försäljningsanalys

Säljteamet

Alla kunder

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Månad 2

Projektrapport

Försäljningsstatus

Avdelningsstatus

Åtgärdsförslag

Handlingsplaner

Resultaträkning

Månad 3-5

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Månad 6

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

Priser

Samtliga steg i projektplanen ingår i priset oavsett storlek på företaget. Första månaden är alltid gratis.

25-50 Anställda

4 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 29 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Försäljningsanays

Säljteamet

Alla kunder

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Försäljningsstatus

Avdelningsstatus

Åtgärdsförslag

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

51-100 Anställda

5 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 35 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Försäljningsanays

Säljteamet

Alla kunder

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Försäljningsstatus

Avdelningsstatus

Åtgärdsförslag

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

101-250 ANSTÄLLDA

6 950 SEK / mån

Totalt 6 månader 41 700 SEK
(Betalas efter avslutat projekt)

Försäljningsanays

Säljteamet

Alla kunder

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Försäljningsstatus

Avdelningsstatus

Åtgärdsförslag

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

250-500 ANSTÄLLDA

Enligt offert

Priset anpassas efter antal anställda och behov

Försäljningsanays

Säljteamet

Alla kunder

AI åtgärdsförslag

Tips från coachen

Förslag från Harvard

Managementmodeller

Projektrapport

Försäljningsstatus

Avdelningsstatus

Åtgärdsförslag

Handlingsplaner

Resultaträkning

Genomföra

Projektledning: Statusuppdatering

Statusrapporter:
Status per ansvarig

Teamsmöten:
Live status rapportering

Coach support:
Bollplank för ansvariga

Effektmätning

Effektmätning:
Aktuell effekt alla åtgärder

Åtgärdsjustering:
Aktuell effekt alla åtgärder

Pulsmätningar:
Uppföljning analys

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Du behöver inte betala om vi skulle misslyckas att leverera enligt våra löften.

Resultatgaranti

Vi garanterar att ni identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% ökad försäljning.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.