För alla företag med 5-250 anställda

Låt Improfy hjälpa er att leda företaget och öka lönsamheten

Mindre företag använder vårt AI-baserade webb-program för att att uppnå sina mål och visioner och samtidigt öka lönsamheten.  Från 2 950 SEK/månad.

Titta på filmen för att se hur det fungerar

85 företagare kan inte ha fel

85

Rekommendationer

500+

Projekt

35 000

Användare

Varför välja Improfys program?

Med programmet formulerar ni tydlig vision och mätbara mål. Ni tar också fram en handlingsplan som visar hur ni når era mål och maximerar lönsamheten.

Öka Försäljningen med

+ 25 %

Reducera kostnaderna med

-12%

Effektivisera rutinerna med

+ 19 %

Förbättra kundrelationerna med

+25%

Prova improfy helt gratis

Prova direkt utan att logga in

Titta gärna runt i programmet och se hur ni kan genomför en AI-baserad SWOT-analys och hur ChatGPT tar fram en verksamhetsplan som kommer ta ert företag till nya höjder.

Ni får allt ni behöver för att accelerera lönsamheten:

En företagsanalys av företaget för att definera era mål och visioner, handlingsplan med konkreta åtgärder för att uppnå målen och hjälp att genomföra åtgärderna.

AI Baserad

Företagsanalys

Tillsamman med coachen genomför ni en komplett företagsanalys som involverar ledingen, medarbetarna och kunderna. Baserat på resultatet tar ChatGPT fram konkreta åtgärder som visar vad just ert företag behöver göra för att öka lönsamheten.

Ai Baserad

Verksamhetsplan

Baserat på resultat av företagsanalysen tar ChatGPT fram en verksamhetsplan som visar vika mål företaget kan uppnå inom 1-3 år, vilken strategi företag ska arbeta enligt för att uppnå målen och vilka åtgärder som ska genomföras.  Åtgärderna kopplas till ert bokföringsprogram så ni kan se er nya resultaträkning som visar hur mycket lönsamheten kommer öka.

AI Baserade

Handlingsplaner

Därefter tar Chat GPT tar fram konkreta handlingsplaner som visar hur varje åtgärds ska genomföras. Medarbetarnas får sina åtgärder med tydliga handlingsplaner direkt in i Outlook. Programmet sammanställer också varje månad statusrapporter som visar ledningen hur genomförandet av alla åtgärder fortlöper.

Improfys VD visar hur enkelt det är att maximera lönsamheten med vårt AI-program och våra erfarna coacher.

Framgångsrika företagere hjälper er att lyckas!

Tobias Pernvik

Fd. företagskonsult
Ernst & Young
London – New York

Johan Kylfält

Grundare och Krögare
Restaurangkoncern
37 anställda

Jan Andersson

Grundare & VD
Handelsföretag
75 anställda

Marcus Nordvall

Grundare & VD
Dentalföretag
145 anställda

Prova improfy helt gratis

Prova direkt utan att logga in

Titta gärna runt i programmet och se hur ni kan genomför en AI-baserad SWOT-analys och hur ChatGPT tar fram en verksamhetsplan som kommer ta ert företag till nya höjder.

Kunderna Älskar Att Jobba med Improfy

Per Davidson

VD BMG TRADA AB

”Improfys program har hjälpt oss väldigt mycket. Jag rekommenderar att man kontaktar Improfy för att tillsammans med dem formulera sin vision och komma fram till rätt strategi och åtgärder.”

Gustav Engström

BONSAI AB

”Vi hade ingen genomarbetad struktur, de flesta högg i där det behövdes. Med Improfys program satte vi en vision, strategi och fick feedback från medarbetare och kunder. Jag rekommenderar Improfys program.”

Patrik Robertsson

VD BRYNTSTÅLET AB

”Vi insåg hur ostrukturerade och slarviga vi var på att ta hand om oss själva och vår personal. Vi behövde göra något för att strukturera oss och fick möjlighet att använda Improfys program vilket jag varmt rekommenderar.”

Starta ditt projekt nu

Prova gratis

Gratis i 7 dagar

Inget kreditkort behövs

Onboarding

Ni använder programmet tillsammans med era medarbetare.

N

SWOT analys med Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision

N

Strategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Status rapporter

5-15 anställda

4 950 SEK/mån

3 månader, 14 850 700 SEK totalt

Onboarding

Ni använder programmet tillsammans med medarbetarna och en erfaren coach som utbildar er och stöder er igenom projektet.

N

SWOT analys med Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision

N

Strategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Status rapporter

16-25 anställda

6 950 SEK/mån

4 månader, 27 800 SEK totalt

Onboarding

Ni använder programmet tillsammans med medarbetarna och en erfaren coach som utbildar er och stöder er igenom projektet. 

N

SWOT analys med Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision

N

Strategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Status rapporter

26-250 anställda

8 950 SEK/mån

6 månader 53 700 SEK totalt

Onboarding

Ni använder programmet tillsammans med medarbetarna och en erfaren coach som utbildar er och stöder er igenom projektet. 

N

SWOT analys med Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision

N

Strategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Status rapporter

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Om vi misslyckas att leverera enligt våra löften behöver du inte betala.

Resultatgaranti

Vi garanterar att ni identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% ökad lönsamhet.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.

Låt Improfy hjälpa er att leda företaget och öka lönsamheten

Våra konsulter hjälper mindre företag att uppnå sina mål och visioner för att öka lönsamheten till rimligs priser, med hjälp av den senaste AI-tekniken och ChatGPT.