Ekonomiprogram för affärsutveckling

Passar alla företag med 0 – 50 anställda

Med ett webbprogram och en coach kan ni nu enkelt utveckla företag och öka lönsamheten.

Det finns många ekonomiprogram för fakturering, bokföring och redovisning. Improfy erbjuder ett ekonomiprogram som används för att utveckla företaget och öka lönsamheten. Nu kan ni välja att använda ett program, istället för att anlita en företagskonsult.

Vi insåg hur ostrukturerade och slarviga vi var på att ta hand om oss själva och vår personal. Vi behövde göra något för att strukturera oss och fick möjlighet att använda Improfys webbprogram, vilket jag varmt kan rekommendera.

Patrik Robertsson.
VD Brynstålet AB

Improfys webbprogram har hjälpt oss väldigt mycket. Jag rekommenderar att man kontaktar Improfy för att tillsammans med dem formulera sin vision och komma fram till rätt strategi och åtgärder.

Per Davidson.
VD BMG TRADA AB

Vi hade ingen genomarbetad struktur, de flesta högg i där det behövdes. Med Improfys program satte vi en vision, strategi och fick feedback från medarbetare och kunder. Jag kan varmt  rekommendera Improfy.

Gustav Engström.
Bonsai Consulting AB

 

Så här går det till

Med programmets hjälp tar coachen fram en vision som visar vad företaget kan uppnå inom 3-5 år och en strategi som beskriver vad man ska göra för att uppnå visionen. Programmet tar också fram åtgärder för att öka försäljningen, reducera kostnaderna och effektivisera rutinerna. Coachen ser till att åtgärderna genomförs. 

Projektstart

Coachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna. 

Företagsanalys

Programmet tar fram en SWOT-analys  som coachen gör tillsammans med VD/ledningen och identifierar styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Samtidigt samlar programmet in nya idéer och möjligheter från medarbetarna och kunderna.

Projektrapport

Vision: vad ni kan uppnå inom 3-5 år
Strategi: hur ni kan jobba för att uppnå visionen
Åtgärdsportfölj: åtgärder som tar er till visionen
Handlingsplaner: vem gör vad och när?
Resultat: ekonomiskt resultat efter åtgärder

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Coachen projektleder genomförandet tills alla åtgärder är genomförda.

Här ser ni hur BMG Trada tog fram en verksamhetsplan och identifierad 53 åtgärder för att öka lönsamheten.

Projektplan steg för steg

Vecka 1 - projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till medarbetarna och kunderna.

Vecka 2 - verksamhetsanalys

Tillsammans med projektcoachen gör VD/ledningen en SWOT-analys och identifierar styrkor, svagheter, hot och möjligheter inom alla viktiga delar av företaget. Medarbetarna genomför en medarbetarenkät och förmedlar idéer på förbättringar. Kunderna genomför en kundundersökning och förmedlar ytterligare tips på nya möjligheter.

Vecka 3 - projektrapport

Projektcoachen tar fram en verksamhetsplan:

Vision: vad ni kan uppnå inom 3-5 år
Strategi: hur ni kan jobba för att uppnå visionen
Åtgärdsportfölj: åtgärder som tar er till visionen
Handlingsplaner: vem gör vad och när?
Resultat: ekonomiskt resultat efter åtgärder

Rapporten innehåller också konkreta åtgärder för att öka försäljningen, reducera kostnaderna, effektivisera rutinerna och förbättra kundrelationerna.

 

Vecka 4 - genomföra åtgärder

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför projektcoachen en effektmätning och mäter resultatet av alla pågående åtgärder. Projektcoachen projektleder genomförandet tills alla åtgärder är genomförda.

Kontakta oss så berättar vi mer

Hantering av personuppgifter

Våra kunder berättar

 

Kunderna berättar själva om Improfys webbprogram

Populär!

Licens & coach

Pris: 2 450 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 14 700 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys program och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Konsulttjänst 

28 500 kr (6 månader)

  • Våra konsulter genomför hela projektet under 6 månader. Detta innebär att ni inte lägger någon tid på projektet utan konsulten gör allt.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Byrålicens

15% licensavgift

Är du konsult och vill använda Improfys program för att utveckla dina klienter? Då betalar du endast 15% av ett projekt i licenskostnad till Improfy efter att du avslutat projektet.

Det tillkommer även en startavgift beroende på hur många användare som ska ha tillgång till Improfys program. Startavgiften innefattar även säljmaterial och utbildning. Kontakta oss för mer information.

* Alla priser anges exklusive moms

Licens + Coach

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Konsulttjänst

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field

Byrålicens

Fyll i formuläret så återkopplar vi så snart vi kan!

New Field