Program för att leda och utveckla företaget, så ni kan jobba mindre och tjäna mer!

Passar företag i alla branscher med 0 - 50 anställda

Pris inkl. coach 2 450 kr/månad

Så här enkelt är det

Filmen visar hur ni tillsammans med en coach och framgångsrika företagsledare använder programmet för att leda och utveckla ert företag, allt detta ingår: 

N

Vision som beskriver företagets fulla potential

N

Strategi som visar hur ni når visionen

N

Åtgärder för att direkt öka lönsamheten

N

Egen projektcoach som hjälper er att nå visionen

N

Rådgivning av framgångsrika företagsledare

Prova programmet helt gratis i 30 dagar

Prova programmet redan nu och ta reda på hur mycket ert företag kan öka lönsamheten!

Hantering av personuppgifter

N

Projektcoach

När ni köper en 6-månaders licens ingår en projektcoach som jobbar 20 veckor tillsammans med er (gäller t.o.m. 31 juni 2022).

N

Tidsgaranti

Vi vet att din tid är värdefull och ofta knapp. Därför garanterar vi att ni under vecka 1-3 bara ägnar totalt 8 timmar av er tid.

N

Resultatgaranti

Vi har genomfört 500 projekt och kan garantera att programmet identifierar åtgärder som ska leda till minst 15% ökad lönsamhet.

Vad säger våra kunder?

“Vi insåg hur ostrukturerade och slarviga vi var på att ta hand om oss själva och vår personal. Vi behövde göra något för att strukturera oss och fick möjlighet att använda Improfys program vilket jag varmt rekommenderar.”

Patrik Robertsson
VD Brynstålet AB

“Improfys program har hjälpt oss väldigt mycket. Jag rekommenderar att man kontaktar Improfy för att tillsammans med dem formulera sin vision och komma fram till rätt strategi och åtgärder.”

Per Davidson 
VD BMG TRADA AB

“Vi hade ingen genomarbetad struktur, de flesta högg i där det behövdes. Med Improfys program satte vi en vision, strategi och fick feedback från medarbetare och kunder. Jag  rekommenderar andra företag att använda Improfys program.”

Gustav Engström
Bonsai Consulting AB

Ni får allt ni behöver för att utveckla företaget och öka lönsamheten tillsammans med era medarbetare

Vision

Ni får en vision som visar företagets potential och vilka mål ni kommer kunna uppnå inom 3-5 år.

Strategi

Ni får en strategi som på ett tydligt och enkelt sätt visar vad ni behöver göra för att uppnå visionen.

Åtgärdsportfölj

Ni får konkreta åtgärder för att direkt öka lönsamheten och utveckla företaget. Åtgärderna säkerställer att ni tillsammans når visionen.

Lönsamhetsökning

Ni får en sammanställning som visar hur mycket lönsamheten kommer att öka efter att alla åtgärder genomförts. Ni får också en investeringsbudget.

Ni får projektledning och rådgivning av framgångsrika företagsledare och konsulter

Tobias är en av Improfys 20 konsulter och företagsledare som ger er rådgivning om hur ni kan utveckla ert företag. Tobias arbetade tidigare som managementkonsult för Ernst & Young i London. Han grundade sedan Improfy och har nu utfört fler än 500 projekt online för små, medelstora och stora företag i Sverige och andra länder.

Så här går det till

Projektstart

Projektcoachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna och leverera e-postadresser till medarbetarna och kunderna.

Er arbetstid: 2 timmar.

Verksamhetsanalys

Programmet tar fram en SWOT-analys som coachen genomför tillsammans med VD och ledningen. Medarbetarna genomför också en enkel medarbetarundersökning och kunderna genomför en komplett kundundersökning.

Er arbetstid: 4 timmar.

Projektrapport

Coachen tar fram en rapport som innehåller en verksamhetsplan vilken består av följande delar:  

Vision: vad ni kan uppnå inom 3-5 år
Strategi: hur ni kan jobba för att uppnå visionen
Åtgärdsportfölj: åtgärder som tar er till visionen
Handlingsplaner: vem gör vad och när?
Resultat: ekonomiskt resultat efter åtgärder

Er arbetstid: 2 timmar.

Genomför åtgärderna

Tillsammans med medarbetarna genomför ni alla åtgärder. Varje månad tar projektcoachen fram statusrapporter som visar hur genomförandet fortlöper. Varje kvartal genomför projektcoachen en effektmätning vilken säkerställer att alla åtgärder levererar önskat resultat.

Er arbetstid är relaterad till antalet åtgärder.

Vecka 1

Projektstart

Coachen startar projektet genom att förbereda analysfrågorna och ta fram en projektplan. Allt ni behöver göra är att ge feedback på frågorna. 

Vecka 2

Företagsanalys

Programmet tar fram en SWOT-analys  som coachen gör tillsammans med VD/ledningen och identifierar styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Samtidigt samlar programmet in nya idéer och möjligheter från medarbetarna och kunderna.

Vecka 3

Projektrapport

Vision: vad ni kan uppnå inom 3-5 år
Strategi: hur ni jobbar för att nå visionen
Åtgärdsportfölj: vad som tar er till visionen
Handlingsplaner: vem gör vad och när?
Resultat: ekonomiskt resultat efter åtgärder

Vecka 4 till 20

Genomför åtgärderna

Åtgärderna genomförs tillsammans med medarbetarna. Coachen projektleder genomförandet tills alla åtgärder är genomförda.

Våra kunder berättar om Improfy

Licens & coach

Pris: 2 450 kr/månad

  • Improfy erbjuder ett 6-månaders abonnemang till det totala priset 14 700 kr. Erbjudandet innefattar licens till Improfys program och stöd av en erfaren projektcoach.
  • Nöjd-kund-garanti
    50% av licensavgiften faktureras efter vecka 3 då garantierna uppfyllts. Resterande 50% efter att projektet slutförts och ni är 100% nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer om Improfys program.

Fyll i formuläret så återkopplar vi inom 24 timmar!

New Field