Management Consulting Software

Lyft ditt företag till nya höjder med Improfys AI-baserade webbprogram

Analysera snabbt och enkelt företaget och skapa en verksamhetsplan som hjälper dig att uppnå dina mål och visioner och samtidigt öka lönsamheten – allt till en rimlig kostnad.

Passar företag med 5 – 250 anställda.
Lanseras i Sverige 25/9, förboka från 10/5 2024.

85 företagare kan inte ha fel

85

Rekommendationer

500+

Projekt

35 000

Användare

Varför välja Improfys program?

Med vårt AI-program får du en komplett analys av ditt företag och en omfattande verksamhetsplan med specifika åtgärder för att öka lönsamheten. Du får också handlingsplaner som beskriver hur du ska genomföra åtgärderna och nå dina mål.

Öka Försäljningen med 

+ 25 %

Reducera kostnaderna med

-12 %

Effektivisera rutinerna med

+ 19 %

Förbättra kundrelationerna med

+25 %

Prova improfy helt gratis

Prova direkt, utan att logga in

Titta gärna runt i programmet och se hur ni kan genomföra en AI-baserad SWOT-analys och hur ChatGPT tar fram en verksamhetsplan som kommer ta ert företag till nya höjder.

AI-BASERAD

Företagsanalys

Tillsammans med coachen genomför ni en komplett företagsanalys som involverar ledningen, medarbetarna och kunderna. Baserat på resultatet tar ChatGPT fram konkreta åtgärder som visar vad just ert företag behöver göra för att öka lönsamheten.

AI-BASERAD

Verksamhetsplan

Baserat på resultatet av företagsanalysen tar ChatGPT fram en verksamhetsplan som visar vilka mål företaget kan uppnå inom 1-3 år, vilken strategi företaget ska arbeta enligt för att uppnå målen och vilka åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna kopplas till ert bokföringsprogram så att ni kan se er nya resultaträkning som visar hur mycket lönsamheten kommer att öka.

AI-BASERAD

Handlingsplaner

Därefter tar ChatGPT fram konkreta handlingsplaner som visar hur varje åtgärd ska genomföras. Medarbetarna får sina åtgärder med tydliga handlingsplaner direkt in i Outlook. Programmet sammanställer också varje månad statusrapporter som visar ledningen hur genomförandet av alla åtgärder fortlöper.

Så här enkelt är det att maximera lönsamheten med programmet

Framgångsrika företagere hjälper er att lyckas!

Tobias Pernvik

Fd. företagskonsult
Ernst & Young
London – New York

Johan Kylfält

Grundare och Krögare
Restaurangkoncern
37 anställda

Jan Andersson

Grundare & VD
Handelsföretag
75 anställda

Marcus Nordvall

Grundare & VD
Dentalföretag
145 anställda

Prova improfy helt gratis

Prova direkt, utan att logga in

Titta gärna runt i programmet och se hur ni kan genomföra en AI-baserad SWOT-analys och hur ChatGPT tar fram en verksamhetsplan som kommer ta ert företag till nya höjder.

Kunderna Älskar Att Jobba med Improfy

Per Davidson

VD BMG TRADA AB

”Improfys program har hjälpt oss väldigt mycket. Jag rekommenderar att man kontaktar Improfy för att tillsammans med dem formulera sin vision och komma fram till rätt strategi och åtgärder.”

Gustav Engström

BONSAI AB

”Vi hade ingen genomarbetad struktur, de flesta högg i där det behövdes. Med Improfys program satte vi en vision, strategi och fick feedback från medarbetare och kunder. Jag rekommenderar Improfys program.”

Patrik Robertsson

VD BRYNTSTÅLET AB

”Vi insåg hur ostrukturerade och slarviga vi var på att ta hand om oss själva och vår personal. Vi behövde göra något för att strukturera oss och fick möjlighet att använda Improfys program vilket jag varmt rekommenderar.”

Starta ditt projekt nu

0-10 anställda

4 950 SEK*

Programlicens gäller i 12 månader.

Program support
Via email, phone and Teams meetings, and onboarding with a coach.
N

SWOT analys Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision & mål

N

Affärsstrategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Statusrapporter

Konsulttjänst

Ni kan välja att anlita en av våra partnerkonsulter som genomför projektet för er. Pris 995 kr/tim.  

11-25 anställda

6 950 SEK*

Programlicens gäller i 12 månader.

Programsupport

Via mail, telefon och Teams-möten, och onboarding med coach.

N

SWOT analys Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision & mål

N

Affärsstrategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Statusrapporter

Konsulttjänst

Ni kan välja att anlita en av våra partnerkonsulter som genomför projektet för er. Pris 995 kr/tim.

26-250 anställda

8 950 SEK*

Programlicens gäller i 12 månader.

Programsupport

Via mail, telefon och Teams-möten, och onboarding med coach.

N

SWOT analys Chat GPT

N

Medarbetarundersökning

N

Kundundersökning

N

Vision & mål

N

Affärsstrategi

N

Åtgärdsportfölj

N

Handlingsplaner

N

Resultatrapport

N

Handlingsplaner Chat GPT

N

Åtgärder till Outlook

N

Statusrapporter

Konsulttjänst

Ni kan välja att anlita en av våra partnerkonsulter som genomför projektet för er. Pris 995 kr/tim.

Garantier

Improfy erbjuder resultatgaranti, tidsgaranti och nöjd-kund-garanti. Om vi misslyckas att leverera enligt våra löften behöver du inte betala.

Resultatgaranti

Vi garanterar att ni identifierar åtgärder som resulterar i minst 10% ökad lönsamhet.

Tidsgaranti

Vi garanterar att ni inte behöver ägna mer än 10 timmar åt projektet.

Nöjd-Kund-Garanti

Vi garanterar att ni kommer bli nöjda med kvaliteten och projektledningen.

Assisting global childrens welfare

Vårt mål är att rädda 1000 barn om året tillsammans med våra klienter. Första månadens avgift bidrar till 60 paket nötkräm, som potentiellt kan rädda livet på ett barn.

Låt Improfy hjälpa er att leda företaget och öka lönsamheten

Våra konsulter hjälper mindre företag att uppnå sina mål och visioner för att öka lönsamheten till rimliga priser, med hjälp av den senaste AI-tekniken och ChatGPT.